ผู้ว่าฯสารคามเร่งผันน้ำจากเขื่อนลำปาว หลังระดับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์วิกฤต

ภาพจาก https://www.prachachat.net/

เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ เปิดเผยบทสัมภาษณ์ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เกี่ยวสถานการณ์น้ำของจังหวัดมหาสารคาม ว่า ภายหลังที่ระดับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์จัดอยู่ในระดับวิกฤตต้องใช้น้ำก้นเขื่อนได้ส่งผลให้ปริมาณน้ำชีช่วงจังหวัดมหาสารคามมีน้อยได้ส่งผลกระทบต่อจังหวัดมหาสารคามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงจำเป็นต้องผันน้ำจากเขื่อนลำปาวเข้าช่วยกู้ภัยแล้ง

สำหรับการจัดการปัญหาการขาดแคลนน้ำถาวรระยะยาวมหาสารคาม จะต้องมีแก้มลิงขนาดใหญ่สำหรับเก็บกักน้ำไว้ โดยเฉพาะช่วงที่น้ำในลำน้ำชีมีจำนวนมากถึงแม้จะมีเขื่อนกั้นไว้ แต่มีปริมาณการจัดเก็บในระดับหนึ่งต้องระบายออกไปเมื่อเรามีแก้มลิงเก็บกักน้ำไว้ใช้จะทำให้มีน้ำเพียงพอสำหรับใช้อุปโภคบริโภคตลอดปี

อ่านฉบับเต็ม https://www.prachachat.net/local-economy/news-420360

แสดงความคิดเห็น