มะเร็งท่อน้ำดี’ สาเหตุหลักพรากชีวิตคนอีสาน สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีตระหนักเดินหน้าให้ความรู้ประชาชน

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ม.ขอนแก่น จับมือ ภาคีเครือข่ายรณรงค์สร้างความตระหนัก มหันตภัยร้ายพยาธิใบไม้ตับ เนื่องในวันมะเร็งท่อน้ำดีโลก เผยเป็นมฤตยูเงียบที่คร่าชีวิตคนไทยไปกว่าปีละกว่า 20,000 คน 

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2563) สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมบุคลากร และมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี นำโดย ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวนิชย์ ประธานมูลนิธิ พร้อมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ รวมถึงคณะทำงานศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้ร่วมเดินรณรงค์สร้างความตระหนักและให้ความรู้กับประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ทราบถึงภัยของโรคมะเร็งท่อน้ำดี และข้อมูล รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เนื่องในวันมะเร็งท่อน้ำดีโลก “World Cholangiocarcinoma Day” ที่จัดขึ้นทุกวันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ร่วมกับ The Cholangiocarcinoma Charity (AMMF), UK ภายใต้ความร่วมมือกับ Global Cholangiocarcinoma Alliance (GCA) – https://globalccaalliance.com/en

รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว กล่าวว่า “วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันมะเร็งท่อน้ำดีโลก” (World Cholangiocarcinoma Day) โดยในปีนี้ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และภาคีเครือข่ายหลัก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี และได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคและอุบัติการณ์โรคมะเร็งท่อน้ำดีของประเทศไทย ที่นับเป็นมฤตยูเงียบที่คร่าชีวิตคนไทยไปกว่าปีละกว่า 20,000 คน ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคมและการพัฒนาประเทศ

ดังนั้น ทางสถาบันฯ และมูลนิธิฯ จึงขอความร่วมแรงร่วมใจทุกภาคส่วนสร้างความตระหนักรับรู้ร่วมกันถึงภัยจากปัญหานี้ และช่วยกันป้องกันกำจัดโรคนี้ให้หายไปจากประเทศไทย”

แสดงความคิดเห็น