ผู้ตรวจราชการฯเชื่อ ‘บ้านแฮดโมเดล’ ต้นแบบพื้นที่ปลอดพยาธิใบไม้ตับ

น.ส.สุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมโครงการ ‘บ้านแฮดโมเดล’ เชื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบปลอดพยาธิใบไม้ตับ เน้นการมีส่วนร่วมจากชุมชนและภาควิชาการโดยศูนย์วิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. เป็นพี่เลี้ยง เปลี่ยนวิธีการทำงานจากสั่งการสู่สร้างเครือข่ายร่วมมือ

รายงานข่าวจากสำนักข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งว่าวันที่ 14 ก.พ. 63  น.ส. สุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผต.มหาดไทย ผต.ศธ และ ผต.กท.สธ ลงพื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามการแก้ไขโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง โดยมีพื้นที่เป้าหมายคือ อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอบ้านแฮด ซึ่งทั้ง 2 อำเภออยู่ในบริเวณแก่งละว้า ซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เนื่องจากวงจรพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ำ อันเป็นบ่อเกิดของไข่พยาธิ เมื่อหอยทรายมากินไข่พยาธิ มันก็จะเข้าไปฟักตัวในหอยทราย สามารถฟักตัวได้นับพันตัว จากนั้นเมื่อเป็นตัวออก ก็จะเข้าไปอาศัยที่ที่ลำตัวปลาตะเพียน เมื่อคนไปจับปลามากิน เจ้าพยาธิใบไม้ตับ ก็จะเข้าไปอยู่ในลำไส้ แล้วไต่ไปในท่อน้ำดี และตับ และอยู่ในร่างกายคนได้ถึง 20 ปี อันเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งท่อน้ำดี

34A33C71-E2BA-4507-86E5-1D239F4C6289.jpeg

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่พบปะกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงชาวอีสาน โดยเฉพาะการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันกำจัดวงจรพยาธิใบไม้ตับ ให้ความสำคัญกับบ่อปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะชาวอีสานชอบกินปลาร้า ควรเป็นปลาร้าที่ผ่านการหมักไม่ต่ำกว่า 30 วัน หรือกินปลาร้าสุก จึงจะปลอดภัย

74005210-C481-4BA0-A161-3780B0419534.jpeg

จากการลงพื้นที่บ้านไผ่ และบ้านแฮด พบว่าชาวบ้านและเยาวชนมีความเข้าใจและพร้อมที่จะช่วยกันสร้างสุขอนามัยชุมชน และกินอาหารอย่างปลอดภัย ซึ่งก่อนหน้านี้สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เปิดตัวโครงการบ้านแฮดโมเดล เพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจ นำไปปฏิบัติ เพื่อความรับผิดชอบต่อตัวเอง และชุมชน ไปแล้ว โดยมีเป้าหมายให้ อ.บ้านแฮด เป็นอำเภอนำร่อง ปลอดจากโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี

BEE51091-58DF-40D5-8A8F-BA1DDA16EF21.jpeg

 

แสดงความคิดเห็น