สนามบินขอนแก่นวางมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า’2019 สร้างความมั่นใจผู้โดยสาร

รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่ 18 ก.พ. 63 ท่าอากาศยานขอนแก่น กรมท่าอากาศยาน เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ทุกคนห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการสนามบินขอนแก่น จึงได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

โดยมีการตรวจแอลกอฮอล์เจลล้างมือตามจุดให้บริการต่างๆ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และดำเนินการให้แม่บ้านทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดตามจุดต่างๆที่สัมผัสร่วมกัน เพื่อป้องกันและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น