ตรวจเข้มศูนย์วิจัยสิริกิติ์ มข. ยกระดับคัดกรอง COVID-2019

รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่ 2 มีค.2563 ที่ศูนย์วิจัยหัวใจสิริกิติ์ฯ รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และมีผลบังคับใช้แล้ว  โดยเน้นย้ำให้มีการเฝ้าระวังและการแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กรณีพบผู้ป่วยหรือสงสัยว่าป่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งจะต้องรายงานภายใน 3 ชั่วโมง หากฝ่าฝืนจะมีความผิด โดยปรับไม่เกิน 20,000 บาท

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  มีคำสั่งเพิ่มระดับการคัดกรองขั้นสูงสุด โดยจัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและสังเกตอาการของประชาชนผู้มาใช้บริการอย่างเข้มงวด  เริ่มตั้งแต่ที่จุดบริการด่านหน้า (จุดคัดกรองผู้ป่วย) อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ   และจุดบริการทุกส่วนงาน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  หลังพบแนวโน้มอัตราผู้ป่วยและติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สำหรับมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโควิด-19  ทางศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เริ่มต้นดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาแล้ว  โดยปิดประตูทางขึ้นสู่ชั้น 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคน รวมถึงผู้มาใช้บริการสามารถเข้าออกได้ 2 ช่องทาง  คือจุดคัดกรองด่านหน้า และทางขึ้นบันไดบริเวณชั้น G  เพื่อให้ง่ายต่อการคัดกรองผู้คนเข้าออก  และหากพบผู้ที่มีอาการต้องสงสัยจะถูกบันทึกประวัติและสอบสวนโรคอย่างละเอียด   รวมถึงให้ข้อมูลการเดินทางในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าไปใช้ชีวิตอยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงรับเชื้อหรือไม่  สำหรับญาติผู้ป่วยจะมีการติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงไว้ชัดเจนหากผ่านการสอบสวนโรคแล้ว

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ทั้งนี้ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีจำนวนผู้มาใช้บริการตรวจรักษาตลอดทั้งวัน จึงมีการยกระดับการคัดกรองผู้ป่วยโดยให้ทุกหน่วยควบคุมและเฝ้าระวังสูงสุด พร้อมนำเจลล้างมือไว้บริการตามจุดต่าง ๆ รอบโรงพยาบาล  นอกจากนี้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ยังรายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด -19  ผ่านเสียงตามสาย  ข้อความบนจอวีดิทัศน์ พร้อมขอให้ผู้มารับบริการที่มีอาการไข้ ไอ จาม มีผื่นตุ่มน้ำ  ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองด่านหน้าและทุกจุดให้บริการทันที  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“มุ่งเน้นมาตรฐาน บริการปลอดภัย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ” เราพร้อมควบคุมและสกัดกั้นการระบาดของไวรัสมรณะ โคโรน่า  (COVID-19)

แสดงความคิดเห็น