ขนส่ง!!สั่งห้ามรถโดยสารทุกชนิดเข้า ‘โคราช’สกัดโควิด-19เริ่ม11เม.ย.นี้เป็นต้นไป

กรมการขนส่งทางบกออกคำสั่งหยุดเดินรถโดยสารระหว่างจังหวัด ต้นทาง-ปลายทาง จ.นครราชสีมา มีผลตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.นี้ เป็นต้นไป ในส่วนของรถโดยสารภายในจังหวัดยังมีให้บริการ ยกเว้นเวลา 19.00-05.00 น. ของทุกวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเดินรถแต่ละสายว่าจะยังวิ่งรถหรือไม่ .

ในส่วนของรถส่วนตัวยังสามารถเดินทางได้ ทั้งภายในและระหว่างจังหวัดนครราชสีมา ยังไม่มีการปิดการเดินระหว่างโคราช-กรุงเทพ หรือจังหวัดอื่นๆ เพียงแต่งดเดินทางช่วงเวลาเคอร์ฟิว 22.00-04.00 น. ของทุกวัน

แสดงความคิดเห็น