AI หลบไป กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เสนอตัวคัดกรองเงินเยียวยา 5 พัน แม่นยำกว่า

จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ เรื่องการคัดกรองข้อมูลสถานะบุคคลที่ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 5,000 บาท โดยใช้ AI หรือ ระบบปัญญาประดิษฐ์ มาคัดกรองผู้ลงทะเบียน แต่ผลปรากฏว่า ผู้ลงทะเบียนบางรายไม่เข้าเกณฑ์แต่ได้รับเงิน ส่วนผู้ที่ตรงตามเกณฑ์กลับไม่ลงทะเบียนไม่ผ่าน หรือการประมวลผลที่ไม่ตรงกับสาขาอาชีพทำให้เกิดความสงสัยกับคนในสังคมเป็นอย่างมาก

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เผยว่า ตอนนี้มีประชาชนทั่วประเทศ พบปัญหาหลังจากลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 รายละ 5,000 บาท เพราะระบบ AI มีความผิดพลาดด้านการประมวลผลด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลจากฐานข้อมูลที่กรอกไว้ เพื่อความเป็นธรรมของประชาชน หากกรอกข้อมูลถูกต้องก็ควรได้รับการเยียวยาตามแนวทางที่กำหนด และจากปัญหาที่ระบบประมวลผลผิดพลาด ทำให้มีการยื่นอุทธรณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งอาจมีปัญหาเกิดขึ้นซ้ำซ้อนอีก

สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย จึงได้เสนอตัวเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้คัดกรองเองเนื่องจาก รู้จักประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดี และเชื่อว่าจะทำหน้าที่คัดกรองได้ดีกว่าระบบ AI ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณา จัดทำแอพพลิเคชั่น เพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั่วประเทศ ร่วมตรวจสอบสถานะผู้ลงทะเบียน และให้การรับรองข้อมูลตามจริงในระบบออนไลน์ จะช่วยให้ระบบประมวลผลพิจารณาผู้ลงทะเบียนได้ถูกต้องแม่นยำ

แสดงความคิดเห็น