โควิดบอกเราว่า ทุกวิกฤตมีโอกาส เราต้องเรียนรู้และได้ประโยชน์จากทุกวิกฤต

โควิด19 บอกเราว่าสงกรานต์ปีนี้เป็นปีที่เงียบเหงา และเศร้าหมองมากที่สุด บนท้องถนนแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหว ประกาศงดการเล่นน้ำ และจัดงานประเพณีสงกรานต์ เนื่องมาจากมีการระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก คนมากกว่าหนึ่งล้านเจ็ดแสนคนติดเชื้อโรคโควิด 19 เนื่องจากมีการแพร่ระบาดไปเกือบทุกประเทศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ การดำรงชีวิตของคนทุกเพศ ทุกวัยทั่วโลก

อย่างไรก็ตามถ้าเรามองหาโอกาสในวิกฤตครั้งนี้ เราก็ได้เรียนรู้หลายอย่างจากวิกฤตครั้งนี้ ก็จะพบความจริงว่า คนเราจะมีความสามารถ ความรู้ หรือทรัพย์สินมากมายขนาดไหน สิ่งที่ทุกคนไม่สามารถชนะได้ก็คือ ความเจ็บป่วย ผมจึงมองว่าโควิด 19 กำลังบอกเราว่า ทุกคนต้องปรับการดำรงชีวิตให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ดังนี้

1.การใช้ชีวิตในทุกวันต้องไม่ประมาท ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา อะไรที่ไม่คาดคิดก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เหมือนการเกิดโรคโควิด 19 และการระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ประเทศที่ได้รับการยกย่องว่ามีระบบสาธารณสุข และการแพทย์ระดับโลกก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งการระบาดของโรคนี้ได้ มีผู้ป่วยจำนวนมาก และเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

2.การเดินทางเป็นสาเหตุหนึ่งของการแพร่เชื้อโควิด 19 ดังนั้นเราควรเดินทางเท่าที่จำเป็นจริงๆ ควรใช้วิธีการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์อย่างเหมาะสม นอกจากลดการแพร่เชื้อโรคแล้ว ยังลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย

3.การประหยัดอดออม การใช้เงินในอนาคตด้วยการกู้หรือใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ทำให้มีหนี้สินผูกพันในอนาคต เพราะเราคิดว่าสามารถมีเงินใช้หนี้ดังกล่าวได้ เนื่องจากมีรายได้ประจำที่มั่นคง แต่เหตุการณ์นี้บอกเราว่าอะไรที่แน่นอนก็ไม่แน่นอนได้ ดังจะเห็นว่าทุกกลุ่มอาชีพได้รับผลกระทบได้หมด ดังนั้นการประหยัดอดออม ใช้เงินเท่าที่จำเป็น และต้องมีเงินเก็บไว้ด้วยเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

4.การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก สร้างอาชีพใหม่ และช่วยให้การดำรงชีวิต การเรียนรู้ การดูแลสุขภาพ ดังจะเห็นได้จากการสื่อสารในปัจจุบันสามารถทดแทนการเดินทาง การพูดคุยโดยตรงกันได้ และยังสามารถนำมาช่วยในการเรียนออนไลน์ การตรวจรักษาแพทย์ทางไกล (telemedicine) การส่งยาถึงบ้าน การสั่งอาหารออนไลน์ และอื่นๆ อีกมากมาย

5.การคิดค้น ดัดแปลง ประยุกต์ เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศไปด้วยความเหมาะสม ประเทศไทยตองเรียนรู้ และเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยด้วยกัน

6.ความโอบอ้อม อารี มีน้ำใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่คนไทยต้องรักษาไว้ เพื่อช่วยให้คนที่ได้รับความเดือดร้อน มีความลำบากได้รับการช่วยเหลือ และรอดพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

7.ความยืดหยุ่นในทุกสถานการณ์ต้องมีเสมอ อย่ายึดติดกับแนวทางใดแนวทางหนึ่งว่าดีที่สุด ต้องมีการปรับตัว มีความยืดหยุ่นคล่องตัว จะช่วยแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี

8.คำพูดของคนไทย “ไม่เป็นไหร ยอมรับได้ ช่างมันเถอะ” ผมว่ามีคุณค่าอย่างยิ่ง ช่วยลดความรุนแรงของปัญหาลงไปได้อย่างมาก ช่วงเวลาที่มีปัญหามากมาย ถ้าทุกคนยึดติดว่าต้องแก้ให้ได้ ต้องแก้ปัญหาทุกปัญหาให้หมดนั้น ก็คงจะแย่แน่นอน คนส่วนหนึ่งบอกว่าไม่เป็นไหร บางส่วนบอกพอยอมรับได้ เดี๋ยวมันก็ผ่านไป ก็ช่วยทำให้ปัญหานั้นบรรเทาความรุนแรงลงได้ เพราะทุกคนช่วยกัน ทำให้มีเวลาในการคิดแก้ไขปัญหาอย่างรอบครอบ

9.การให้อภัย เข้าใจสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น แม้จะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ ไม่ควรเกิดขึ้น อันเกิดจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผู้นำ ดังจะเห็นได้ว่า เมื่อเหตุการณ์ขับขันมากขึ้น เข้าสู่ภาวะวิกฤต คนไทยทุกคนรวมเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีการต่อว่ากัน กลับให้กำลังใจซึ่งกันและกันมากกว่าเดิม ทำให้มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นในการแก้ไขปัญหาให้ผ่านวิกฤตไปได้

เราทุกคนต้องเรียนรู้โอกาสในวิกฤตครั้งนี้ให้ได้มากที่สุด แล้วเราทุกคนจะเดินหน้าไปด้วยความมั่นคง สิ่งที่ผมเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ข้อดีที่เห็นตอนช่วงนี้ ก็คือการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตลดลงไปอย่างมากในช่วงสงกรานต์ 7 วันอันตราย

 

แสดงความคิดเห็น