ได้ไป๋น้อ ก.เกษตรฯโอนเงินเยียวยางวดแรก 3.3 ล้านคนภายใน 20 พ.ค. 63

ก.เกษตรฯโอนเงินเยียวยางวดแรก 3.3 ล้านคนภายใน 20 พ.ค. 63 ตรวจสอบสิทธิ์/อุทธรณ์ที่ https://www.moac.go.th

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันที่ 20 พ.ค. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะจ่ายเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรเกษตรกรกลุ่มที่ 1 ซึ่งตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ชุดแรก 3,335,897 รายจนครบ

ส่วนชุดที่ 2 อีก 3,437,530 ราย ส่งรายชื่อให้กระทรวงการคลัง แต่เนื่องจากโครงการเราไม่ทิ้งกันจะปิดวันนี้ (19 พ.ค.) จึงต้องรอปิดโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จึงจะตรวจสอบไม่ให้สิทธิ์ซ้ำซ้อนกัน

กระทรวงเกษตรฯ วางแผนจะจ่ายเงินให้เกษตรกรชุดที่ 2 เร็วที่สุด เมื่อ สศค. ส่งชื่อกลับมาจะเร่งส่งต่อให้ ธ.ก.ส. เพื่อจ่ายเงินทันที คาดว่าจะดำเนินการครบประมาณปลายเดือนพฤษภาคม

ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ซึ่งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม โดยมีการทำประชาคมว่า ทำเกษตรจริงแล้ว ต้องให้กระทรวงการคลังตรวจสอบไม่ให้ซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน ฐานทะเบียนข้าราชการ ฐานทะเบียนข้าราชการบำนาญ และฐานทะเบียนประกันสังคม ออกไปก่อน โดยคาดว่าจะจ่ายเงินภายในเดือนพฤษภาคมเช่นกัน

สำหรับเกษตรกรกลุ่มที่ 3 ซึ่งยังไม่สามารถเพาะปลูกได้ เนื่องจากรอฝน แต่ยื่นแบบ ทบก.01 ซึ่งเป็นคำร้องทะเบียนเกษตรกรภายใน 15 พฤษภาคม โดยกระทรวงเกษตรฯ กำหนดให้เพาะปลูกภายในวันที่ 30 มิถุนายนนั้น จะต้องมีการทำประชาคมและตรวจแปลงยืนยันว่าทำเกษตรจริงก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม จากนั้นคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้จะเสนอ ครม.อนุมัติ โดยคาดว่าจะจ่ายเงินครบภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม

แสดงความคิดเห็น