ศบค.เคาะ 14 กลุ่มกิจการสามารถเปิดให้บริการแล้ว

ศบค.เคาะ 14 กลุ่มกิจการประกาศสามารถเปิดได้ในช่วง “ผ่อนคลายระยะ 3” สนามกีฬา (ออกกำลังกาย/ฝึกซ้อม) ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเวย์บอล และปรับลดเวลา “เคอร์ฟิว” เหลือ 23.00 – 03.00 น.

วันที่ 29 พ.ค.63 พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณา “ผ่อนคลาย” การบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แถลงข่าวถึงการมาตรการ “ผ่อนคลายระยะที่ 3” ซึ่งเป็นกลุ่มกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงความเสี่ยงสูง อีกทั้งทาง ศบค. ได้ปรับลดเวลา “เคอร์ฟิว” เหลือ 23.00 – 03.00 น. ซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป

โดยกลุ่มกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการ “ผ่อนคลายระยะที่ 3” และสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้ว มีทั้งหมด 14 กิจการ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

1. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ให้เปิดได้ถึงเวลา 21.00 น.
2. ศูนย์การแสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ จำกัดเข้าพื้นที่รวมไม่เกิน 20,000 ตร.ม. และเปิดได้ถึง 21.00 น.
3. สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง งดการจัดกิจการที่มีผู้คนมาชุมนุมหนาแน่นและไร้ระเบียบ
4. ร้านเสริมสวยทั้งบุรุษและสตรี ให้เปิดได้เหมือนปกติ สามารถทำสีผมได้ แต่ต้องใช้เวลาภายใน 2 ชั่วโมง ห้ามนั่งรอในร้าน
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ให้เจ้าหน้าที่มาประกอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับให้ผู้ปกครองมารับไปให้เด็กเท่านั้น กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพและสันทนาการ
6. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง เว้นบริเวณใบหน้า และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
7. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า โดยใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง (งดการอบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำ และกิจการอาบน้ำ อาบอบนวด)
8. สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส ทั้งนอกและในห้างสรรพสินค้าทำได้ทั้งหมด แต่จำกัดเวลาการใช้ จำกัดผู้เข้าเล่นแบบรวมกลุ่ม งดอบตัวและอบไอน้ำแบบรวม
9. สนามกีฬาเพื่อออกกำลังกายหรือฝึกซ้อม ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเวย์บอล ไม่มีการแข่งขัน มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 10 คน ไม่นับผู้เล่น
10. สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต โรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ให้เฉพาะการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อม เปิดวิธีลงทะเบียน ‘เงินอุดหนุนบุตร’ รับเงิน 600 บาท ตั้งแต่เด็กแรกเกิด-6 ปี ‘เกษตรกร’ ตรวจสอบสถานะ ‘เงินเยียวยา’ อีก 1.57 ล้านราย ได้เงิน 30-31 พ.ค.นี้! ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร คุณสมบัติครบได้เงิน 15,000 แน่นอน DRIVE AT YOUR HOME อยู่บ้านก็ทดลองขับได้ Advertiser
11. สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ
12. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ บานาน่าโบ๊ต แต่ต้องไม่เป็นการแข่งขันและจำกัดผู้เล่น
13. โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ จำกัดไม่เกิน 200 คน โดยโรงมหรสพเปิดเฉพาะลิเก ลำตัด การแสดงพื้นบ้าน (งดแสดงดนตรี คอนเสิร์ต) ทั้งนี้ โรงภาพยนตร์ สามารถนั่งเป็นคู่ได้ แต่ต้องสวมใส่หน้ากาก
14. สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ จำกัดผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่ม

แสดงความคิดเห็น