“ตลาดสีเขียว” แหล่งจำหน่ายอาหารปลอดภัยเพื่อชาวขอนแก่น

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มั่นใจตลาดเขียวแหล่งจำหน่ายอาหารปลอดภัยเพื่อชาวขอนแก่น เชื่อมกระทรวงพาณิชย์ฯหนุนตลาดต้องชม กระตุ้นธุรกิจท้องถิ่น
รายงานข่าวแจ้งว่า ณ บริเวณตลาดสีเขียว ขอนแก่น (ริมบึงแก่นนคร) นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมาของตลาดและวิถีชุมชน “กิจกรรมส่งเสริมการขาย ตลาดต้องชม : ตลาดสีเขียว ขอนแก่น (Khon Kaen Green Market)’ โดยได้รับเกียรติจาก นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีนายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ ทั้งตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการของตลาดสีเขียวขอนแก่น ตลอดจนคณะผู้บริหารของเทศบาลนครขอนแก่น ประธานชุมชน และประชาชนผู้บริโภค ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
.
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวว่า ตลาดสีเขียว ขอนแก่น (Khon Kaen Green Market) ริมบึงแก่นนคร เป็นตลาดที่ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 และอยู่ในความดูแลของเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งมีการเรียน รู้ร่วมกันระหว่างเทศบาล กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการ กลุ่มประขาสังคม ตลอดจนกลุ่มคนเมืองมาโดยตลอด ต่อจากนั้นกระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้เข้ามาส่งเสริมให้เป็นตลาดต้องชม แห่งที่ 2 ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีจุดเด่นและเอกลักษณ์พาณิชย์และอัตลักษณ์ชุมชน โดยเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าพืชผักและอาหารปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic) ทั้งนี้ เกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด จะได้ผ่านการประเมินคัดเลือกจากคณะกรรมการด้านอาหารปลอดภัยของเทศบาลนครขอนแก่น และมีการลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงผลิตจากคณะกรรมการบริหารตลาด ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม นอกจากสินค้าเกษตรแล้ว ยังมีสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP จำหน่ายด้วย รวมทั้งสิ้นกว่า 50 ร้านค้า ปัจจุบัน ตลาดสีเขียวขอนแก่น (Khon Kaenด Green Market) จำหน่ายทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ตั้งอยู่ ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และมีการตั้งเป้าหมายว่า ภายใน 1-2 ปี ข้างหน้าจะเป็นตลาดออร์แกนิก 100%
.
สำหรับการดำเนินการกิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าและบริการในตลาดต้องชม “ตลาดสีเขียว ขอนแก่น” (Khon Kaen Green Market) ภายใต้โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 เชื่อมโยงตลาดและสร้างภาคีเครือข่ายผู้บริโภค ในงาน “ตลาดต้องชม : ตลาดสีเขียว ขอนแก่น @ Big C ขอนแก่น) Green Market Fresh and Healthy Fair 2020 @ Big C ซึ่งได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาขอนแก่น และ กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการขาย ก็คือ กิจกรรมในวันนี้ (วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ ตลาดสีเขียว ขอนแก่น ริมบึงแก่นนคร โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ เวทีเสวนาเรื่องเกษตรอินทรีย์และการมีสุขภาพที่ดีของคนเมือง , การสาธิตการทำอาหารจากเชฟชื่อดัง จับฉลากผู้โชคดี และกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย เป็นต้น
แสดงความคิดเห็น