ขอนแก่นพร้อมมาก เสนอตัวเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ปี 66

ขอนแก่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ปี 66 ระบุมีความพร้อมทั้งเรื่องการแพทย์ คมนาคม ความปลอดภัย สนามแข่ง ฯลฯ
รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่ 1 ก.ย. 63 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น  โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม และมีผู้แทนจากการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ขนส่งจังหวัดขอนแก่น นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนโยธาฯลฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการนำเสนอข้อมูลเสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ( พ.ศ.2566 ) และกีฬาอาวุโส ครั้งที่ 6 ( พ.ศ.2566 ) เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ( พ.ศ.2566) และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ( พ.ศ.2567 )
ทั้งนี้ในการหารือมีเรื่องการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอข้อมูลด้านการพัฒนาเมืองในภาพรวม ด้านการแพทย์ ด้านคมนาคม ด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ด้านที่พักนักกีฬา ด้านความพร้อมของสนามแข่ง ด้านประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา ฯลฯ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดขอนแก่น
แสดงความคิดเห็น