หยุด!! ใช้ ม.116 เป็นเครื่องมือทางการเมือง

ยกเลิกใช้ ม.116 เป็นเครื่องมือทางการเมือง และสนับสนุนพรรคร่วมปิดสวิตช์ ส.ว. แก้ไข ม. 272

รายงานข่าวแจ้งว่าเฟสบุ๊กส่วนตัวของ “เมธา มาสขาว” ได้โพสต์ถึง กรณีการทยอยจับกุมแกนนำการชุมนุมประชาชนปลดแอกและแกนนำนิสิตนักศึกษา ว่า ผมขอเรียกร้องให้ยกเลิกการจับกุมด้วยการตั้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 เนื่องจากมีการใช้กฎหมายมาตรา 116 เป็นเครื่องมือทางการเมืองของรัฐบาลในการจับกุมผู้เห็นต่างอย่างชัดเจน

เนื่องจากข้อเรียกร้องของการชุมนุมอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น รวมทั้งการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยใช้กลไก ส.ส.ร.โดยการแก้ไขตามมาตรา 256 และเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ ขณะที่มาตรา 116 ระบุว่าผู้ใดกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือหรือวิธีอื่นใดอัน มิใช่เป็นการกระทําภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต (1) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้กําลังข่มขืนใจ หรือใช้กําลังประทุษร้าย (2) เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือ (3) เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ซึ่งการบังคับใช้ต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบกับเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนตามสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง

ผมอยากให้ว่าที่ ผบ.ตร.คนใหม่ ช่วยเข้ามาดูแลไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องตกเป็นเครื่องมือที่ฉ้อฉลของผู้มีอำนาจ และสร้างตัวอย่างการคุกคามประชาชนด้วยการใช้กฎหมายกลั่นแกล้งจับกุมโดยไม่เป็นธรรม เพราะการตั้งข้อหาเกินจริงหรือเลือกปฏิบัติอาจจะนำมาสู่การทำผิดกฎหมายเสียเองรวมถึงการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

รวมถึงบางคนยังถูกตั้งข้อหากระทำผิดตาม พรก.ฉุกเฉิน ทั้งๆ ที่เลขาธิการ สมช. ได้เคยประกาศว่าจะไม่บังคับใช้กฎหมายอำนาจพิเศษดังกล่าวกับการชุมนุมทางการเมือง โดยงดเว้นการบังคับใช้ตามมาตรา 9 และจะบังคับใช้กับการควบคุมโรคติดต่อเท่านั้น แต่วันนี้ใช้กฎหมายมั่วไปหมดเพื่อลอนสิทธิประชาชนโดยไม่สนใจกฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีอยู่ ซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสั่นคลอนลงด้วย

นอกจากนี้บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยังคงเข้าใจผิดในบทบาทหน้าที่ของตนเองเพราะหน้าที่ดูแลปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่พลเมืองทุกคนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้ว แต่หน้าที่ของ กสม. คือการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐว่าได้บังคับใช้อำนาจโดยละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนหรือไม่

ทางออกจากวิกฤตทางการเมือง ผมขอสนับสนุนการที่พรรคร่วมฝ่ายค้านและสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลบางส่วนได้เสนอให้ปิดสวิตช์ ส.ว. โดยแก้ไขมาตรา 272 เนื่องจากรัฐสภาสามารถเสนอแก้ไขมาตรา 256 เพื่อจัดตั้ง ส.ส.ร. ขึ้นมาร่างใหม่ทั้งฉบับไปพร้อมๆ กับเสนอแก้ไขมาตราอื่นๆ ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประชาธิปไตย รวมถึงกลไกสืบทอดอำนาจ คสช. โดยเฉพาะมาตรา 272 ที่ให้อำนาจวุฒิสภาสามารถยกมือเลือกนายกรัฐมนตรีในบทเฉพาะกาลได้ จะได้ประชามติไปในรอบเดียวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ส่วนร่างฉบับใหม่ใช้เวลาเป็นปีค่อยบังคับใช้กติกาใหม่ในรอบถัดไป ไม่เป็นปัญหาทับซ้อนหรือขัดกัน

แสดงความคิดเห็น