เทศบาลนครอุดรธานีพร้อมจัดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

เทศบาลนครอุดรธานีพร้อมจัดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งแรก!! ระหว่าง 24-27 ก.ย. 63  เตรียมต้อนรับตัวแทนทัพนักกีฬาเรือพายจากทั่วประเทศไทยกว่า 1,200 ชีวิต ตอบโจทย์เมืองสปอร์ต (sport city)
รายงานข่าวแจ้งว่าที่ ห้องประชุมหมากแข้ง ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นางวราพร ศิริประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี สำนักการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี และผู้แทนจากสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันเรือพาย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24-27 กันยายน 2563 ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
ด้วยทางสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดอุดรธานีและเทศบาลนครอุดรธานี พิจารณาเห็นว่าจังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองกีฬา (Sport City) ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) และจังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพในการจัดการแข่งขัน พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬาในจังหวัดอุดรธานี จึงได้ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทุกฝ่ายเพื่อให้การจัดงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์

 

แสดงความคิดเห็น