นักวิชาการเปิดผลวิเคราะห์ “ประยุทธ์” ลาออกก็ไม่จบ

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ เชื่อการลาออกของ “ประยุทธ์” เป็นเพียงเงื่อนไขหนึ่งการชุมนุม เป้าหมายหลักแก้รัฐธรรมนูญ

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง เปิดเผยถึงการชุมนุมของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ในขณะนี้ และเรียบร้องให้นายกฯ ลาออก ว่า ส่วนตัวมองว่า ต่อให้นายกฯลาออก เรื่องก็ยังไม่จบ เพราะว่าสิ่งที่ผู้ชุมนุมเรียกร้องคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แล้วก็ให้นายกฯลาออก ก็อาจจะจะเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องที่ตามมา เนื่องจากมองว่ารัฐธรรมนุญฉบับนี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพราะจะมีหลายมาตราที่อาจไม่เป็นประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นประเด็นที่เรียกร้องจึงไม่ใช่แค่ที่นายกฯลาออก เท่านั้น แต่เพื่อเป็นการลดความกดดันรัฐบาลจะต้องเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของฝ่ายผู้ชุมนุมโดยเร็ว โดยจะต้องพิจารณาว่าจะแก้บางมาตรา หรือจะแก้ไขทั้งฉบับ

ทั้งนี้ ถ้าพิจาราณาดูจะพบว่าการชุมนุมคราวนี้นั้นไม่ค่อยมีการแสดงออกของผู้นำชุมนุมมากนัก เพราะฉะนั้นการชุมนุมที่จะให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถยืดเยื้อได้นั้นมันไม่ใช่ของง่ายนัก ภายใต้แรงกดดันขนาดนี้ ประการที่สองรัฐบาลเองก็มีเครื่องมือในเรื่องของประกาศ พ.ร.กฉุกเฉิน ประการที่สาม จะเห็นว่าการชุมนุมตลอดมานั้นจะมีความต้องการที่แตกต่างกัน อย่างที่เห็นว่าบางส่วนนั้นลุกลามไปถึงสถาบัน อีกส่วนหนึ่งต้องการให้นายกฯ ลาออก การที่มีความต้องการแตกต่างกันนั้นอาจจะเป็นจุดอ่อนอีกอย่างหนึ่ง

แสดงความคิดเห็น