ชาวโนนสูง โคราช ร่วมใจ!!เดินชุมนุมกลางน้ำท่วมรวมพลังสามัคคีปกป้องสถาบัน

ชาวอำเภอโนนสูง จ นครราชสีมา ร่วมใจเดินฝ่าน้ำท่วมสูง แสดงพลังความจงรักภักดี ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา นายกอบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนหลายพันคน ได้ร่วมกันใส่เสื้อเหลืองเดินขบวนแสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติหลังจากปรากฏมีข่าวสารการจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ในช่วงที่ผ่านมา โดยประชาชนได้ร่วมกันถือพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมถือป้ายข้อความ ‘ชาวอำเภอโนนสูงร่วมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และขอแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์’

ขบวนอำเภอโนนสูงเทิดทูนสถาบัน ได้มีการเดินขบวนเส้นทางน้ำท่วม เข้าไปในบ้านหนองโจด หมู่ 6 ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับลำน้ำมูล ซึ่งรับน้ำมาจากเขื่อนลำพระเพลิง โดยได้เกิดน้ำเข้าท่วมหมู่บ้าน ความสูง 20 ถึง 30 เซนติเมตร ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เข้าออกหมู่บ้านอย่างลำบาก และพบว่าพื้นที่ทางการเกษตรมีน้ำท่วมขังกว่า 5000 ไร่ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงพลัง

แสดงความคิดเห็น