พร้อมยัง!!ขอนแก่นเตรียมจัด 5 งานใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เทศบาลนครขอนแก่นประชุมเตรียมจัดงานแถลงข่าว 5 กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2563 จนถึงต้นปี 2564
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมในช่วงปลายปี 2563 จนถึงต้นปี 2564 โดยมี นายศรัณย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ ,ผู้บริหารสถานการศึกษา หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้กำหนดจัดงานแถลงข่าวกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง 5 กิจกรรม ได้แก่ งานบุญคูณเมืองขอนแก่น ประจำปี 2563 ,งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น ประจำปี 2563 ,งานสวนเรืองแสง 2021 ,งานขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2021 และงานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564
ทั้งนี้จะได้ดำเนินการแถลงข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบ ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะประตูเมือง
สำหรับเทศบาลนคขอนแก่น ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายผลักดันให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางเพื่อรองรับการขยายตัวทางต้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ Event Cty ด้วยการสร้างเมือง สร้างกิจกรรมดีๆให้เกิดขึ้นในเมืองขอนแก่น
โดยในช่วงปลายปี 2563 จนถึงตันปี 2564 จะมี 5 กิจกรรม คือ 1.งานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำ 2563 ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณศาลหลักเมือง 2.งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น ประจำ 2563 ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 ณ บริเวณสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง 3.งานสวนเรืองแสง 2021 ระหว่างวันที่ 25 – 31 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณสวนสาธารณะประตูเมือง 4.งานขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2021 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณถนนศรีจันทร์ ช่วงประตูเมือง 5.งานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564 วันที่ 1 มกราคม 2564 ณ บริเวณศาลหลักเมือง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความสุขให้แก่ประชาชนและสร้างความรักความอบอุ่นของคนในครอบครัว ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมเศรษฐกิจภายในจังหวัดขอนแก่น
แสดงความคิดเห็น