ค้านสภาทาสปัดตก ร่าง รธน. ฉบับ ILAW รวมพลชุมนุมทุกวันเสาร์

กลุ่มดาวดิน และ เครือข่ายประชาชนอีสานเพื่อประชาธิปไตย แถลงการณ์การจัดม็อบทุกวันเสาร์ เวลา 16.30-19.30 น. เผยเหตุสภาปัดตก เสนอแก้รัฐธรรมนูญภาคประชาชน ฉบับ ILAW เกิดจากสภาทาส ไม่ใช่ที่พึ่งของประชาชน

ในช่วงเที่ยงวันที่ 21 พ.ย. 63 กลุ่มดาวดินและเครือข่ายประชาชนอีสานเพื่อประชาธิปไตย แถลงการณ์สนับสนุนร่าง รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ฉบับไอลอว์ ที่ถูกปัดตก ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จ.ขอนแก่นโดยเนื้อหาสาระของแถลงการณ์ดังต่อไปนี้

6 ปีรัฐประหารเผด็จการครองเมือง 4 ปีกับรัฐมนูญชนชั้นขูดรีด 2 ปีกับรัฐสภาทาสอสูร การทำงานที่ผ่านมาของอำนาจประชาธิปไตย รัฐ 3 ฝ่ายที่ใช้อำนาจแทนประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจประชาธิปไตยนั้น สะท้อนให้เห็นแล้วว่าไม่ได้สามารถที่จะถ่วงดุลย์ให้สอดคล้องต่อการดำเนินวิถีชีวิตของประชาชนและยังร่วมมือกันเป็นเครื่องมือของอำนาจนิยมในการกดขี่ประชาชนนำไปสู่การแย่งยึดที่ดิน ช่วงชิงทรัพยากร ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ที่ละเมิดสิทธิกดขี่แรงงาน ขูดรีดทรัพยากรและอำนาจในการจัดการไปจากชุมชน ประชาชนผู้ทนทุกข์ทั้งหลายนั้นได้ร่วมกันเข้าชื่อกว่าแสนชื่อเพื่อหวังจะใช้อำนาจที่จะพอหลงเหลืออยู่ในรัฐธรรมนูญเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยึดโยงกับประชาชน เพื่อนำพาสังคมไปสู่การแสวงหาทางออกอย่างสันติและเข้าใจกันทุกฝ่าย เพื่อให้สังคมได้มีฉันทามติในการจัดสรรโครงสร้างทางสังคมกันใหม่ ผ่านกลไกเครื่องมือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่จะทำให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย อำนาจรัฐ และเป็นเจ้าของประเทศอย่างภาคภูมิใจ แต่ก็ไม่สามารถเป็นอย่างที่หวังไว้

รัฐสภาเป็นสภาทาสอสูรล้มล้างแก้ไขรัฐธรรมนูญทำลายความฝัน ความหวัง และซ้ำร้ายยังมีการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมของเพื่อนพี่น้องประชาชนที่หวังจะใช้สภาเป็นพื้นที่ในการแสดงออกถึงข้อเสนอความต้องการจนนำไปสู่ความบาดเจ็บอย่างร้ายแรงของประชาชนเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนิรันดร์ได้ ในวันนี้ขบวนการของการเปลี่ยนแปลงสังคมนั้น ได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก ขบวนการยังคงเดินหน้าต่อไปอีกในทุกวัน แนวคิดสถาปนารัฐธรรมนูญใหม่ของประชาชนได้ถูกลงหลักปักฐานในสังคมไทยแล้ว ซึ่งเกิดขึ้นจากประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ไม่ได้ถูกเสกประทานลงมาจากฟ้าด้วยเทวดาองค์ไหน หากแต่เกิดจากสามัญชนที่ยืนหยัดทายท้าอำนาจผู้กดขี่ นำไปสู่วันใหม่ที่ดีกว่าของประชาชน

ในฐานะคนทำงานกับชุมชน เรายึดมั่นในรัฐธรรมนูญของฉบับประชาชน รัฐธรรมฉบับประชาชนจะเป็นรัฐธรรมนูญที่พี่น้องคนทำงานในพื้นที่จะต้องนำไปสู่การรณรงค์ในพื้นที่เพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างแท้จริง ด้วยความใฝ่ฝันถึงรัฐธรรมนูญประชาชน

ด้านตัวแทนเครือข่ายประชาชนอีสานเพื่อประชาธิปไตย อีสานปลดแอก ปลาแดกจงเจริญ ได้ร่วมแถลงการณ์ว่า “ยังเชื่อมั่นในรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ฉบับของไอลอว์ และจะนำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไปรณรงค์ระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดการสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องในพื้นที่และนำไปสู่กระบวนการที่จะนำไปผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนต่อไป” นอกจากนี้ยังมีการประกาศว่าจะมีการจัดม็อบที่ขอนแก่นทุก ๆ สัปดาห์ หรือต่อไปอาจจะทุก ๆ วัน โดยเริ่มจากวันนี้เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

เพื่อยกระดับการชุมนุมกดดันรัฐบาลต่อไป โดยนายภานุพงศ์ ศรีธนานุวัฒน์ หรือไนท์ ดาวดิน ได้กล่าวว่า “นี่เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการต่อสู้ของนักศึกษา นี่เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่าภาคประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวเสนอข้อเรียกร้องของกลุ่มต่าง ๆ ร่วมกับนักศึกษาและนักเรียน เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ ปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้หลังจากรัฐสภาปัดตกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนคือการเคลื่อนไหวที่จะมีการยกระดับกันขึ้นทุกวัน โดยที่มีหลายกลุ่มมากขึ้นทุกวันทั้ง ภาคประชาชน ภาคสิ่งแวดล้อม และภาคนักศึกษา”

……….

แสดงความคิดเห็น