เปิดลงทะเบียนโควิด 19

อธิบดีกรมควบคุมโรคเผยเตรียมเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ปลายเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ระบุวางแผนเป็น 3 ระยะ

นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์  อธิบดี​กรม​ควบคุม​โรค​  เปิดเผยว่า กำลังจะมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Covid-19) หลังพิจารณาอย่างเหมาะสมแล้วว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย โดยหลังการฉีดจะติดตามและเฝ้าระวังผลข้างเคียงด้วย ซึ่งมีเป้าหมายในการฉีดเพื่อให้คนไทยมีภูมิต้านทานโรค และจะตัดการแพร่ระบาดได้

ทั้งนี้  กำหนดฉีดวัคซีน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะแรก 2 ล้านโดส เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน จำนวน 1.32 ล้านคน ในพื้นที่เสี่ยงสูง 5 จังหวัด

ระยะที่ 2 จำนวน 26 ล้านโดส ฉีดช่วงพฤษภาคม – มิถุนายน กลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ

ระยะที่ 3 ปลายปี 2564 ถึงต้นปี 2565 ฉีดประชาชนทั่วไปให้ครอบคลุมมากที่สุด โดยกระจายไปอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ

“จะเริ่มเปิดลงทะเบียนตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงที่จะฉีดวัคซีนปลายเดือนนี้ (มกราคม)​ กับต้นเดือนกุมภาพันธ์ และจะมีการทำความเข้าใจซักซ้อมการฉีดวัคซีน เช่น การขนส่ง การเก็บรักษา​ และการเฝ้าระวังที่ไม่พึงประสงค์”

แสดงความคิดเห็น