เปิดลงทะเบียนโควิด 19

เปิดลงทะเบียนโควิด 19

อธิบดีกรมควบคุมโรคเผยเตรียมเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-