โคราชเข้มจริง!!ผู้ว่าฯออกคำสั่งห้ามแรงงานต่างด้าว เข้าพื้นที่

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 613/2564 เรื่อง ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่ จ.นครราชสีมา (ฉบับที่ 2) สืบเนื่องจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ศบค. ได้แถลงข่าวพบแรงงานต่างด้าวติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนจำนวนมาก ในหลายพื้นที่ ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา จึงได้มีมติห้ามแรงงานต่างด้าวที่มีสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย เข้ามาในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ยกเว้นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาก่อนที่จะมีคำสั่งนี้
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.64 ถึงวันที่ 13 ก.พ.64
.
.
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีมติเลือกสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จำนวน 3 แห่ง ประกอบ ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมา ต.จอหอ อ.เมือง รองรับได้ 80 คน
.
ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง ต.สุรนารี อ.เมือง รองรับได้ 150 คน และที่ค่ายลูกเสืออ่างหิน ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย รองรับได้ 130 คน ซึ่งขณะนี้เริ่มจัดสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมแล้ว
ที่มา:Korat : เมืองที่คุณสร้างได้
แสดงความคิดเห็น