อุทธรณ์พิพากษายืนคุก 5 ปี อดีตอาจารย์ มข. ฐานโกงคะแนนวิชาการ

ป.ป.ช.เผยแพร่ความคืบหน้าคดี ‘รศ.วชิระ อินทร์อุดม’ อดีตอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียกรับเงินโกงคะแนนผลงานวิชาการให้ผ่านเกณฑ์ประเมิน ด้านศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนโทษ คุก 5 ปี ไม่รอลงอาญา

รายงานข่าวแจ้งว่า “สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)” เปิดเผยถึงว่า เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ความคืบหน้าผลคดีกล่าวหา รองศาสตราจารย์ วชิระ อินทร์อุดม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับพวก คือ นางทิพย์สุดา ธนุการณ์ เรียกรับเงินจากครูชำนาญการแลกกับการช่วยปรับคะแนนผลงานทางวิชาการให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ซึ่งถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงมติชี้มูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 , 157 ประกอบมาตรา 86 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ศาลอุทธรณ์ มีคำพิพากษายืนตามศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ว่า รองศาสตราจารย์ วชิระ อินทร์อุดม จำเลยที่ 1  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 จำคุก 5 ปี 

นางทิพย์สุดา ธนุการณ์ จำเลยที่ 2 มีความผิดตามมาตรา 149 ประกอบมาตรา 86 จำคุก 3 ปี 4 เดือน และปรับ 9,000 บาท 

คำให้การของจำเลยที่ 2 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก จำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี 2 เดือน 20 วัน และปรับ 6,000 บาท

โทษจำคุกสำหรับจำเลยที่ 2 ให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี 

เบื้องต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีการประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ลงมติเห็นชอบในการที่อัยการสูงสุด (อสส.) จะไม่ฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

ทั้งนี้ คดียังไม่สิ้นสุด จำเลย มีสิทธิต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลที่สูงกว่านี้อีกได้

สำหรับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ระบุว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต

แสดงความคิดเห็น