ขก.เดินหน้า ‘สมาร์ท เมืองใหม่’!!ชู‘ดงเมืองแอม’ อ.เขาสวนกวางหนุนชาวบ้านใช้เทคโนโลยียกระดับคุณภาพชีวิต

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นางชลพรรษ รักชาติ นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ สมาร์ทซิตี้ ชีวิตดี๊ดี..ที่ดงเมืองแอม และเยี่ยมชมผลผลิตที่เกิดจากการขับเคลื่อนโครงการขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ ..สู่เขาสวนกวางเมืองสมาร์ทและสมาร์ทซิตี้ ..ชีวิตดี๊ดี ..ที่ดงเมืองแอม พร้อมมอบแผนที่ภาษีที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจดำเนินการระหว่างผู้บริหารอบต. สมาชิก อบต. กับผู้นำท้องที่ คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลดงเมืองแอม โดยมีอาจารย์ศุภชาติ บุตรดีขันธ์ (อาจารย์โจ) เป็นที่ปรึกษา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องในพื้นที และพื้นที่ใกล้เคียง นายทวี อรัญศรี นายกอบต.ดงเมืองแอม เป็นผู้กล่าวรายงาน
สำหรับโครงการสมาร์ทซิตี้ ชีวิตดี้ดี ..ที่ดงเมืองแอม เป็นโครงการนำร่องและต่อยอดโครงการสมาร์ทเขาสวนกวาง และสมาร์ทซิตี้ของจังหวัดขอนแก่น โดยอบต.ดงเมืองแอมได้ร่วมกับอำเภอเขาสวนกวาง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบล นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการสำรวจและจัดทำแผนที่ภาษี แผนที่สิ่งปลูกสร้าง แนวเขต และแผนที่ตั้งของบ้านเรือน เป็นฐานข้อมูลในการต่อยอดการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตทีดี ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องโปร่งใส ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม..ที่ก่อให้เกิดความรัก สามัคคี มีความสุขทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการสืบไป
แสดงความคิดเห็น