ขก.เดินหน้า ‘สมาร์ท เมืองใหม่’!!ชู‘ดงเมืองแอม’ อ.เขาสวนกวางหนุนชาวบ้านใช้เทคโนโลยียกระดับคุณภาพชีวิต

ขก.เดินหน้า ‘สมาร์ท เมืองใหม่’!!ชู‘ดงเมืองแอม’ อ.เขาสวนกวางหนุนชาวบ้านใช้เทคโนโลยียกระดับคุณภาพชีวิต

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นางชลพรรษ รักชาติ น

สมาร์ทคน สมาร์ทเมือง รวมพลังขับเคลื่อน “ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้”

สมาร์ทคน สมาร์ทเมือง รวมพลังขับเคลื่อน “ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้”

เมื่อเอ่ยถึง “เมืองอัจฉริยะ” หรือ “สมาร์ทซิตี้  (Smart