ครม.เห็นชอบใช้ทะเบียนรถฯชื่อคน

ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวง ป้ายทะเบียนรถใช้ชื่อตัวเองได้ หวังสร้างรายได้เพื่อสาธารณประโยชน์ รอประกาศใช้อีกครั้ง!!
รายงานข่าว “กรมประชาสัมพันธ์” แจ้งว่า นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี ซึ่งจะเป็นการกำหนดแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ
โดยให้แผ่นป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มีตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว หรือตัวอักษรผสมสระ วรรณยุกต์ และตัวเลขได้ เช่น ผู้ที่ต้องการมีแผ่นป้ายทะเบียนเป็นชื่อของตนเองสามารถทำได้ ซึ่งจะนำไปเปิดประมูล และนำรายได้มาสร้างความปลอดภัยทางท้องถนนมากขึ้น และจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน
ทั้งนี้ กฎกระทรวงดังกล่าวจะต้องรอประกาศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของอธิบดี ซึ่งจะมีการประกาศออกมาอีกครั้ง!!
แสดงความคิดเห็น