จังหวัดมหาสารคาม ออกคำให้ พื้นที่ ต.ขามเรียง/ท่าขอนยาง เป็นพื้นที่ควบคุมโควิด 19 สูงสุด

จังหวัดมหาสารคาม ออกคำสั่งที่ 6/2564 ให้ พื้นที่ ต.ขามเรียง/ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเขตควบคุมโควิด 19 สูงสุด ระหว่างวันที่ 10-22 ก.พ. 64

คำสั่ง

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

แสดงความคิดเห็น