มหาดไทยสั่งข้าราชการทำงานที่บ้าน 14 วัน

กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งด่วน ให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ Work from Home 14 วัน เพื่อลดความเสี่ยง

รายงานข่าวแจ้งว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ( ศบค.มท.) มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การดำเนินมาตรการฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากพบว่าปัจจุบันมีข้าราชการจำนวนหนึ่งติดเชื้อโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหน่วยงาน จึงขอให้กรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย พิจารณาการอนุญาตให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการตามความเหมาะสมกับโครงสร้างและบริบทของแต่ละส่วนราชการ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วันหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย รวมทั้งสามารถทยอยเดินทางกลับต่างจังหวัดเพื่อมิให้เกิดความคับคั่งในขณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว โดยให้ยึดถือแนวปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

แสดงความคิดเห็น