ประกันตนทุกกลุ่มตรวจโควิด 19 ฟรี

ก.แรงงาน พร้อมเปิดสนามกีฬาเวสน์ 2 ไทยญี่ปุ่นดินแดง ตรวจโควิด-19 ฟรีวันที่ 17 เม.ย. 64 ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และเป็นกลุ่มเสี่ยง สำหรับผู้ประกันตนต่างจังหวัดติดต่อสำนักงานพื้นที่ หรือ สายด่วน 1506 เบอร์โทรประกันสังคม ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง

รายงานข่าวแจ้งง่า กระทรวงแรงงาน เตรียมพร้อมสนามกีฬาเวศน์ 2 ไทยญี่ปุ่นดินแดง เพื่อตรวจโควิด-19 ในวันที่ 17 เม.ย. 64 ให้กับผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็นกลุ่มเสี่ยง สามารถลงทะเบียนจองคิวตรวจผ่านระบบแอปพลิเคชันออนไลน์ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คัดกรอง หากตรวจพบเชื้อโควิด-19 จะต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายในสังกัดสำนักงานประกันสังคม อยู่จำนวน 81 แห่ง ที่มีความพร้อม มีเตียงรองรับกว่า 1,000 เตียง มี HQ 200 กว่าเตียง โดยจะได้รับการรักษาฟรี สำหรับผู้ประกันตนที่อยู่ต่างจังหวัดติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือ สายด่วน 1506 เบอร์โทรประกันสังคม ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง

แสดงความคิดเห็น