กลั้นหายใจตรวจโควิด-19 ได้..ไม่จริง

อย่าเชื่อ.. “กลั้นหายใจตรวจโควิด-19 ได้..ไม่จริง”
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
การส่งต่อข้อมูลในช่องทางออนไลน์โดยอ้างถึงผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสามารถตรวจสอบความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเองจากวิธีหายใจเข้าลึก ๆ แล้วกลั้นหายใจไว้ 10 วินาที ดูว่ามีอาการไอ แน่นหน้าอก หรือไม่ หากไม่มีอาการแสดงว่าไม่ติดเชื้อ จริงหรือ?
.
ตามที่มีการส่งต่อข้อมูลระบุวิธี ตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ง่ายๆ ด้วยตัว โดยเองการกลั้นหายใจ เช็กอาการไอ-แน่นหน้าอก ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
กรณีการส่งต่อข้อมูลในช่องทางออนไลน์โดยอ้างถึงผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสามารถตรวจสอบความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเองจากวิธีหายใจเข้าลึก ๆ แล้วกลั้นหายใจไว้ 10 วิ ดูว่ามีอาการไอ แน่นหน้าอก หรือไม่ หากไม่มีอาการแสดงว่าไม่ติดเชื้อ ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า ขณะนี้ยังไม่มีผลวิจัยทางการแพทย์ที่ออกมายืนยันว่า วิธีดังกล่าวสามารถใช้เช็กการติดเชื้อโควิด-19 ได้ รวมถึงขณะนี้การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ยังไม่สามารถทำได้ด้วยตนเอง ซึ่งการตรวจปอดว่ามีการอักเสบจากการติดเชื้อหรือไม่ แพทย์จะทำการวินิจฉัยด้วยการฟังเสียงปอด ว่ามีความปกติในการหายใจหรือไม่ โดยจะทำร่วมกับการเอกซเรย์ปอดว่ามีฝ้าขาวผิดปกติไหม ส่วนอาการพื้นฐานของผู้ที่ปอดอักเสบติดเชื้อ ที่พบได้บ่อย คือ มีไข้ ไอ มีเสมหะ หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก และเจ็บเสียดบริเวณหน้าอกเวลาหายใจเข้า ซึ่งการตรวจ และวินิจฉัยโรคจะต้องดำเนินการโดยทางการแพทย์เท่านั้น
Cr. อีสานโคแฟค
แสดงความคิดเห็น