AIS 5G สนับสนุนน้ำดื่ม จุดฉีดวัคซีน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ HackVax Koratณ จุดฉีดวัคซีนเซ็นทรัล พลาซ่า นครราชสีมา

จากสถานการณ์ COVID-19 ระลอกที่ 3 ระบาดนั้น ทำให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการฉีดวัคซีนซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วน เพื่อทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้เร็วที่สุด โดยที่ผ่านมา AIS 5G ได้ให้การสนับสนุนระบบสื่อสารกระจายไปหลายจุดในภาคตะวันออกเฉ๊ยงเหนือแล้วนั้น


ล่าสุด นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส นำทีมปฏิบัติภารกิจ “เอไอเอส เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย” มอบน้ำดื่ม จำนวน 2,400 ขวด ให้กับ นางนฤมล ศรีสรรพ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และนายมารุต ชุ่มขุนทด ในนามตัวแทน HackVax Korat เพื่อนำไปสนับสนุนการทำงาน อำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่มารับวัคซีน ณ จุดฉีดวัคซีน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ HackVax Korat ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า นครราขสีมา

แสดงความคิดเห็น