มทร.อีสาน ผนึก AIS สร้างนวัตกรรมดิจิทัล เสริมการศึกษาแบบ on-site ประสิทธิภาพสูง

มทร.อีสาน ผนึก AIS สร้างนวัตกรรมดิจิทัล เสริมการศึกษาแบบ on-site ประสิทธิภาพสูง

มทร.อีสาน เดินหน้าร่วมมือ AIS มุ่งพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล

AIS 5G สนับสนุนน้ำดื่ม จุดฉีดวัคซีน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ HackVax Koratณ จุดฉีดวัคซีนเซ็นทรัล พลาซ่า นครราชสีมา

AIS 5G สนับสนุนน้ำดื่ม จุดฉีดวัคซีน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ HackVax Koratณ จุดฉีดวัคซีนเซ็นทรัล พลาซ่า นครราชสีมา

จากสถานการณ์ COVID-19 ระลอกที่ 3 ระบาดนั้น ทำให้มีการจั

AIS 5G ยืนหยัด!!หนุนภารกิจฉีดวัคซีนโควิด19จุดบริการทั่วภาคอีสาน

AIS 5G ยืนหยัด!!หนุนภารกิจฉีดวัคซีนโควิด19จุดบริการทั่วภาคอีสาน

ภารกิจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนไทยยังคงเดินหน้าอย่าง