กรมอุตุนิยมวิทยาระบุอีสานพบเมฆฝน 2 กลุ่ม วันที่ 27 มิ.ย. 64

อาจเป็นรูปภาพของ แผนที่

แสดงความคิดเห็น