ห่วงใยอีหลี รองผู้ว่าฯ อุดรธานี ลงพื่นที่ตรวจเยี่ยม หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel)

รองผู้ว่าฯ จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel)

 

 

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) อำเภอเมืองอุดรธานี ที่ได้ปรับใช้โรงแรมแห่งหนึ่ง เป็นที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มอาการไม่รุนแรง
ซึ่งเปิดรับผู้ป่วยมาตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกับได้สอบถามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ บุคลากรและสถานที่ ในการรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีแพทย์หญิงกฤษณา ทวีทรัพย์ พร้อมด้วย ทีมพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุมภวาปี ให้การต้อนรับ และรายงานสถานการณ์
ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา จำนวนทั้งสิ้น 125 ราย ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อได้จำนวน 160 เตียง มีทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลในจังหวัดและรพ.สต.ในพื้นที่คอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลและอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง
แสดงความคิดเห็น