พ่อเมืองศรีสะเกษ ติดตามสถานการณ์โรคติดต่อโควิด-19 สั่งปิด Hospitel และรพ.สนามที่ใ้ช้รองรับผู้ป่วย

พ่อเมืองศรีสะเกษ ติดตามสถานการณ์โรคติดต่อโควิด-19 สั่งปิด Hospitel และรพ.สนามที่ใ้ช้รองรับผู้ป่วย

ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ ติดตามสถานการณ์โรคติดต่อโควิด –

ห่วงใยอีหลี รองผู้ว่าฯ อุดรธานี ลงพื่นที่ตรวจเยี่ยม หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel)

ห่วงใยอีหลี รองผู้ว่าฯ อุดรธานี ลงพื่นที่ตรวจเยี่ยม หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel)

รองผู้ว่าฯ จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วย

ขอนแก่นผู้ป่วยล้น!!โรงแรม โฆษะ  เปิด’Hospitel’ รับผู้ป่วยโควิด ‘กลุ่มสีเขียว’ 60 เตียง

ขอนแก่นผู้ป่วยล้น!!โรงแรม โฆษะ เปิด’Hospitel’ รับผู้ป่วยโควิด ‘กลุ่มสีเขียว’ 60 เตียง

โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น  เปิด’Hospitel’ หลังจากท

ข่าวดีชาวขอนแก่น  !!รพ.ราชพฤกษ์  จับมือ รร.โฆษะ-ไอโฮเทล เปิด ‘Hospitel’ รักษาผู้ป่วยโควิด ‘อาการไม่หนัก’ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่ต้องสำรองจ่าย!

ข่าวดีชาวขอนแก่น !!รพ.ราชพฤกษ์ จับมือ รร.โฆษะ-ไอโฮเทล เปิด ‘Hospitel’ รักษาผู้ป่วยโควิด ‘อาการไม่หนัก’ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่ต้องสำรองจ่าย!

ที่ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น นพ. ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์

ผู้ว่าฯขอนแก่นเร่ง!!เปิด ‘Hospitel’ ร.ร.โฆษะ /กรีนโฮเต็ลรองรับผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียว

ผู้ว่าฯขอนแก่นเร่ง!!เปิด ‘Hospitel’ ร.ร.โฆษะ /กรีนโฮเต็ลรองรับผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียว

19 ก.ค.64 ที่ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ อาคารสำนักงานเ