‘เลย’ยังเข้ม!! มีมติจัดหาชุดตรวจโควิด-19 10,000 ชุด เพื่อนำไปให้กับ รพ.สต. ต่างๆ ตรวจเบื้องต้น

‘เลย’ยังเข้ม!! มีมติจัดหาชุดตรวจโควิด-19 10,000 ชุด เพื่อนำไปให้กับ รพ.สต. ต่างๆ ตรวจเบื้องต้น

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย มีมติจัดหาชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit จำนวน 10,000 ชุด เพื่อนำไปจัดสรรให้กับ รพ.สต. ต่างๆ สำหรับตรวจหาเชื้อโควิด-19 เบื้องต้น ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยหากผลตรวจเป็นลบ จะให้ประชาชนกักตัว 14 วันที่บ้าน แต่หากผลตรวจเป็นบวก จะต้องพักรักษาตัว รอดูอาการที่ศูนย์โควิดชุมชน หรือ Community Isolation ทันที เพื่อให้แพทย์ตรวจประเมินอาการอีกครั้ง และจัดหาสถานที่รักษา ซึ่งเป็นการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อได้

อีกทั้งจะจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติม และเตรียมหาสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่กักตัว หรือ Local Quarantine และศูนย์โควิดชุมชนเพิ่มเติม พร้อมยืนยันผู้ป่วยโควิด-19 ชาวจังหวัดเลย มีสถานที่รองรับการกักตัวและรับการรักษาอย่างแน่นอน

ส่วนโรงเรียน และสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเลย ยังคงให้งดการเรียนการสอนที่โรงเรียนต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 สิงหาคม 2564 เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

แสดงความคิดเห็น