‘เลย’ยังเข้ม!! มีมติจัดหาชุดตรวจโควิด-19 10,000 ชุด เพื่อนำไปให้กับ รพ.สต. ต่างๆ ตรวจเบื้องต้น

‘เลย’ยังเข้ม!! มีมติจัดหาชุดตรวจโควิด-19 10,000 ชุด เพื่อนำไปให้กับ รพ.สต. ต่างๆ ตรวจเบื้องต้น

‘เลย’ยังเข้ม!! มีมติจัดหาชุดตรวจโควิด-19 10

กรมการแพทย์เผย!! ผลการตรวจด้วย Antigen test kit จัดเป็น ” ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ” เท่านั้น

กรมการแพทย์เผย!! ผลการตรวจด้วย Antigen test kit จัดเป็น ” ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ” เท่านั้น

กรมการแพทย์เผย!! ผลการตรวจด้วย Antigen test kit จัดเป็น