มาเลเซีย เหยียบคันเร่ง ชิงส่วนแบ่งเศรษฐกิจดิจิตอล

      Datuk Seri Najib Razak นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ประกาศแต่งตั้ง แจ็ค มา แห่งอาลีบาบา เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจดิจิตอล พร้อมงบประมาณ 1,300 ล้านบาท ผลั […]