สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย.) ประจำวันที่ 25 ก.ย. 64

สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย.) ประจำวันที่ 25 ก.ย. 64

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+212 ราย  ผู้ป่วยสะสม 24,861 ราย เสียชีวิต 169  ราย  รักษาหาย 21,467 ราย กำลังรักษา 3,225  ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+58  ราย  ผู้ป่วยสะสม 16,436  ราย เสียชีวิต 124  ราย รักษาหาย 15,406  ราย กำลังรักษา 906  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+60  ผู้ป่วยสะสม 14,654  ราย เสียชีวิต 64 ราย  รักษาหาย 14,515 ราย กำลังรักษา 874  ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+29 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,705 ราย  เสียชีวิต 72  ราย  รักษาหาย 13,650 ราย กำลังรักษา 983  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+32 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,620 ราย เสียชีวิต 60  ราย  รักษาหาย 12,920 ราย กำลังรักษา 1,640  ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+30 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,796 ราย เสียชีวิต 101 ราย  รักษาหาย 13,515 ราย กำลังรักษา 393 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+182 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,396 ราย เสียชีวิต 92 ราย  รักษาหาย 10,627 ราย กำลังรักษา 1,677 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+28 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,455  ราย เสียชีวิต 33 ราย รักษาหาย 8,939 ราย กำลังรักษา 505 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+49 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,492 ราย เสียชีวิต 87 ราย  รักษาหาย 8,457 ราย กำลังรักษา 1,948 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+94 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,882 ราย เสียชีวิต 53 ราย รักษาหาย 9,360 ราย กำลังรักษา 2,469 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+18 ราย ผู้ป่วยสะสม7,573 ราย เสียชีวิต 54 ราย  รักษาหาย7,215 ราย กำลังรักษา 304 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+12 ราย ผู้ป่วยสะสม7,049 ราย เสียชีวิต 28 ราย  รักษาหาย6,574 ราย  กำลังรักษา 447  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+6 ราย ผู้ป่วยสะสม4,860 ราย เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย4,712 ราย  กำลังรักษา 121 ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+5 ราย ผู้ป่วยสะสม5,490 ราย เสียชีวิต 43 ราย  รักษาหาย4,705 ราย  กำลังรักษา 742 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+13  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,723 ราย เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 3,556 ราย กำลังรักษา 148 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+6  ราย ผู้ป่วยสะสม2,936  ราย เสียชีวิต 20 ราย รักษาหาย2,731 ราย  กำลังรักษา 185 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+8 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,837 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 2,736  ราย  กำลังรักษา 79 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+27 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,135  ราย เสียชีวิต 24 ราย  รักษาหาย 2,901  ราย  กำลังรักษา 210 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+5 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,021  ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 1,947  ราย กำลังรักษา 69 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+2 ราย  ผู้ป่วยสะสม 1,771 ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 1,702ราย กำลังรักษา 55  ราย

แสดงความคิดเห็น