ปฏิฮูปเศรษฐกิจ ร้อยแก่นสารสินธุ์เคลื่อน เที่ยวคุณภาพสูง/BCGโมเดล

          ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ปลื้มคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจลงพื้นที่ขอนแก่น ผลักดันแนวคิดท่องเที่ยวคุณภาพสูง และโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตร ระบุเข้าใจง่าย ใช้คำง่าย ถ่ายทอดง่ายและสามารถขับเคลื่อนได้ 

นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ เขียนในเฟสบุ๊คส่วนตัวกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ นำโดยนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานฯและ นายกลินท์ สารสิน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ซึ่งทั้งสองคนเป็นอดีตประธานหอการค้าไทย


“ผมตื่นเต้นตั้งแต่วันแรกที่ได้ทราบว่าคณะปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจจะมาลงพื้นที่ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน โดยผมได้มีโอกาสทำงานกับทั้งสองท่านตั้งแต่เป็นประธานหอการค้าขอนแก่นเมื่อ 2 ปีก่อน”
ทั้งนี้คณะปฏิรูปด้านเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในคณะปฏิรูปประเทศที่มีทั้งหมด 13 ด้าน ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจจัดทำและปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ วาระตั้งแต่ กรกฎาคม 2563 ถึง สิงหาคม 2565 เรียกว่าทำงานในยุค Covid กันเลยทีเดียว
นายกมลพงศ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้แบ่งเป็น 2 คณะ ประกอบด้วย ด้านเกษตรมูลค่าสูง BCG นำโดยนายอิสระ และ การท่องเที่ยว Happy Model นำโดยนายกลินท์ ซึ่งหอการค้าขอนแก่น ก็แบ่งเป็นสองทีมเช่นกัน นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าขอนแก่น ไปด้านเกษตร ส่วนตนไปกับคณะท่องเที่ยว ร่วมกับนายจักรกฤษณ์ ศิริพานิช รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และนายอาธร กันตวธีระ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น


การท่องเที่ยวคุณภาพสูง Happy Model มี Theme ว่า “กินดี อยู่ดี ออกกำลังกายดี และ แบ่งปันสิ่งดีๆ” กินดี : สร้างการท่องเที่ยวผ่าน Isan Gastonomy และวัตถุดิบท้องถิ่นที่ดี สด ใหม่ และ Organic- อยู่ดี : นักท่องเที่ยว prefer ที่พักที่ปลอดภัย Covid – Free Setting หรือ SHA+ มี Wifi มีการต้อนรับที่ดี
Universal Design สำหรับผู้ใช้รถเข็น การออกกำลังกายดี : ส่งเสริมการเดิน-วิ่ง-จักรยาน รวมถึง Wellness Tourism และ Sport Event – แบ่งบันสิ่งดีๆ : ท่องเที่ยวสบายกายแล้ว มีกิจกรรมใจฟูด้วย เช่น ส่งเสริมร้านค้าท้องถิ่น CSR รวมถึงการที่แบ่งปันสิ่งที่เป็น Unseen หรือปราชญ์ชาวบ้าน ที่หาไม่ได้จาก Mass


“ผมคิดว่าโมเดลนี้ เข้าใจง่าย ใช้คำง่าย เข้าถึงและถ่ายทอดง่าย เมื่อทุกคนเข้าใจจะขับเคลื่อนได้ง่าย Happy Model จะนำไปสู่ การเปลี่ยนมุมมองการรักษาวัฒนธรรมและธรรมชาติจากต้นทุนไปเป็นรายได้ ผู้คนจะยินดีจ่ายเพื่อให้ใจฟู (Cost to Revenue)”
นายกมลพงศ์ กล่าวว่า แนวคิดในการเปลี่ยนการสร้างรายได้จากเน้นจำนวนนักท่องเที่ยว เป็น การมอบคุณค่าสร้างประสบการณ์ รายได้เท่าเดิม ต่อหัวมากขึ้น ใช้ทรัพยากรน้อยลง (Volumn to Value) – เปลี่ยนจาก’เมืองน่าเที่ยว’ ที่มาแป๊บเดียวครั้งเดียวเป็น ‘เมืองน่าอยู่’ อยู่นานและอยากกลับมาอีก จนถึงย้ายถิ่นฐาน หรือ กลับบ้านเกิด เปลี่ยนจากมองด้านเศรษฐกิจ (Economy) เป็นมองด้านความสุข (Happy) การท่องเที่ยวแบบ Inclusive กระจายรายได้สู่ทุกคน ไม่ใช่ได้เพียงแค่รายใหญ่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
สำหรับช่วงบ่ายนายอิสระและนายกลินท์ ยังได้เข้าร่วมประชุมกับหอการค้ากลุ่มจังหวัด ตนเพิ่งมารู้จักคำว่า ‘กลุ่มจังหวัด’ มากขึ้น ตอนมารับตำแหน่งเป็นประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ที่มีชื่อเล่นว่า ‘ร้อยแก่นสารสินธุ์’ ที่ตั้งมาจากชื่อของทั้งสี่จังหวัดในกลุ่มมารวมกันคือ ‘ร้อยเอ็ด-ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์’


นายกมลพงศ์ กล่าวว่า การบริหารงานแบบกลุ่มจังหวัดมีมาตั้งแต่ปี 2546 และปรับปรุงมาจนปัจจุบัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 18 กลุ่มจังหวัด และมีการกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางกลุ่มและจัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM : Office of Strategy Management) ซึ่งเชื่อว่าการรวมตัวกัน ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ของหลายจังหวัดในกลุ่มนั้น จะสามารถสร้างการพัฒนาแบบบูรณาการได้
ทั้งนี้ประธานหอการค้าฯทั้งสี่จังหวัดยังได้นำเสนอโครงการ และได้คำแนะนำที่ดีจากคณะกรรมการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ ให้ดำเนินการแบบ Focus และ Prioritize ต้องมี how-to ต้องสร้าง impact ได้จริง ทำเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกและองค์กร ทำเพื่อสร้างการเชื่อมโยง Connect the Dots และสุดท้าย ต้องเป็นเจ้าภาพทำเอง อย่าแค่มาบอกเพื่อหวังให้คนอื่นทำเป็น comments ที่ตรงและจริงใจมาก
“ผมขอขอบคุณสิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดขอนแก่น คุณเข็มชาติ (สมใจวงษ์) คุณสมิง (ยิ้มศิริ) ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าขอนแก่น คุณเฉลิมขวัญ (หล่อตระกูล) ประธานหอการค้ากาฬสินธุ์ คุณเรืองศักดิ์(รัตนโภคาสถิต) ประธานหอการค้าร้อยเอ็ด คุณโฆษิต (เหล่าสุวรรณ) ประธานหอการค้ามหาสารคาม คณะกรรมการ และ YEC ที่เดินทางมาประชุมในครั้งนี้ ถือว่าเป็น On-site ครั้งแรกของกลุ่มจังหวัดเราครับ”นายกมลพงศ์กล่าว

ทุกท่านสามารถติดตามเอกสารการประชุมได้ที่
https://drive.google.com/…/1D7LsDWPEM2JbmbzTfEATQ…

 

แสดงความคิดเห็น