รมช.มหาดไทยลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวอ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กรมโยธาธิการ การประปาส่วนภูมิภาพ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย


วันนี้ (19 สิงหาคม 65) ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง มหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กรมโยธาธิการ การประปาส่วนภูมิภาพ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ,นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ,นายกฤศภณ หล้าวงศา หรือกฤศภณคนบ้านเฮา” ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย เขต 3 จังหวัดหนองคาย ,ดร.เสถียร ผาณิบุศย์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 พรรคภูมิใจไทย ,ดร.คำดี จันทะเกษ นายก อบต.โคกคอน ,ว่าที่ ร.ต.วิทยา คำพวง นายกเทศมนตรีตำบลโพนสา ,นายชิงชัย ทิพย์สมบัติ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกองนาง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้การต้อนรับ

โดยในช่วงเช้าเริ่มจากตรวจเยี่ยมโครงการห้วยบังพวนและรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อบต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาลานวัฒนธรรมห้วยแฝก ที่ อบต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ ก่อนจะเดินทางต่อไปยังพิพิธภัณฑ์โบราณโคกคอน พบปะประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่

ในช่วงบ่ายได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำห้วยลาน พบปะประชาชนในพื้นที่ อบต.น้ำโมง เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จากนั้นได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่เทศบาลตำบลโพนสา อ.ท่าบ่อ ก่อนจะเดินทางไปยังจังหวัดบึงกาฬ.

แสดงความคิดเห็น