ม.ราชภัฏโคราช จัดแรลลี่พาแม่เที่ยว

ม.ราชภัฏโคราช จัดแรลลี่พาแม่เที่ยวเส้นทางจีโอพาร์ค เชื่อมสัมพันธ์ครอบครัว

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง นครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโคราช เปิดกิจกรรมแรลลี่ จอมพลังมนุษย์แม่…โคราชจีโอพาร์ค ครั้งที่ 1 Rally the Mother Earth and Khorat Mother #1 เป็นการขับรถจากเส้นทางดินแดนฟอสซิล…สู่เควสต้าโคราชจีโอพาร์ค ในเส้นทางท่องเที่ยวโคราชจีโอพาร์ค อำเภอเมืองฯ อ.ขามทะเลสอ อ.สูงเนินและอ.สีคิ้ว กำหนดเส้นทางจุดแรลลี่จำนวน 7 จุดด้วยกัน คือ

1. พิพิธภัณฑ์ ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดำบรรพ์ และไดโนเสาร์ 2. เรือนรักษ์รถไฟสูงเนิน 3. พระนอนหินทราย 4. แหล่งตัดหินสีคิ้ว 5. ร้านขนมบ้านคุณภัครา 6. วัดเขาจันทน์งาม และ 7. อ่างพักน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และผายายเที่ยง ประกอบกิจกรรมปลูกป่าลอยฟ้า ณ ผายายเที่ยง ปั่นจักรยานชมความสวยงามของเขามีดโต้หรือเควสต้าเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโคราชจีโอพาร์ค และส่งเสริมความสำคัญของสตรีที่เรียกว่า “แม่” ในวาระสำคัญของวันแม่แห่งชาติเดือนสิงหาคมนี้ รวมทั้งแม่แห่งโลกหรือไกอา (Gaia) ตามตำนานเทพนิยายกรีก และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัว

ทั้งนี้มีพิธีการมอบโล่เกียรติคุณและกล่าวขอบคุณแก่ “สตรีดีเด่นโคราชจีโอพาร์ค” และ “สตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นต่อจังหวัดนครราชสีมา” รวม 32 ท่าน นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งมอบโล่เกียรติคุณแก่นายอำเภอในพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค ที่เป็นผู้นำสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนโคราชจีโอพาร์คในพื้นที่อำเภอ จนกระทั่งมีความพร้อมต่อการประเมินจากยูเนสโกเพื่อการรับรองเป็นจีโอพาร์คโลกในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ส่วนผลประเมิน ทราบเป็นการภายในจากการพิจารณาของกรรมการสภาจีโอพาร์คโลก ที่จะมาประชุมกันในงานประชุมเครือข่ายจีโอพาร์คโลกแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 7 หรือ APGN 2022 ที่จีโอพาร์คโลกสตูลและจังหวัดสตูลเป็นเจ้าภาพในช่วงวันที่ 4 – 11 กันยายน

แสดงความคิดเห็น