คุณธรรมนำพา… โรงเรียนเทศบาล 2 หนองคาย จัดโครงการเข้าค่ายประจำปี 2565

โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมนำพาพัฒนาชีวิต ประจำปี 2565
เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย พระครูภาวนาธรรมโฆสิต เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง องค์ประธานเปิดอบรม ทำบุญตักบาตร โครงการเข้าค่ายคุณธรรมนำพาพัฒนาชีวิต โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ ปีการศึกษา 2565 สำกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย โดยมี ผอ.ฐิติวรดา จันทำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส.

แสดงความคิดเห็น