เก็บศพ… นายกสมาคมเวียดนามหนองคาย ส่งมอบตู้ทำความเย็น

นายกสมาคมเวียดนามหนองคาย พร้อมคณะกรรมการสมาคมเวียดนามหนองคายร่วมกันส่งมอบ ตู้ทำความเย็นเก็บรักษาศพ 2 ชั้น มูลค่า 25,0000 บาท และเงินสดจำนวน 20,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลหนองคาย
คุณอารยา กุลธัญวัฒน์ นายกสมาคมเวียดนามหนองคาย พร้อมคณะกรรมการสมาคมเวียดนามหนองคาย ได้ร่วมกันส่งมอบ ตู้ทำความเย็นเก็บรักษาศพ 2 ชั้น มูลค่า 25,0000 บาท และเงินสดจำนวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟให้แก่โรงพยาบาลหนองคาย โดยมี นายแพทย์ชวมัย สืบนุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย พร้อมคณะบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบ


สำหรับการส่งมอบทำความเย็นเก็บรักษาศพ และมอบเงินให้กับโรงพยาบาลหนองคายในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกและคณะกรรมการสมาคมเวียดนามหนองคายและผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดหนองคาย ร่วมบริจาคมอบให้สมาคมเวียดนามหนองคาย และได้นำไปจัดซื้อเพื่อมอบให้โรงพยาบาลหนองคายไว้บริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เจ็บป่วยในวาระสุดท้ายและญาติผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลหนองคายซึ่งในปัจจุบันยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกหลายรายการ.

แสดงความคิดเห็น