เต็มสูบ !! มทส. พัฒนาสายพันธุ์ “ฝอยทอง สุรนารี1” ร่วมกับ รพ.ลาดพร้าว เดินหน้ากัญชา กัญชง

นครราชสีมา/เกษม ชนาธินาถ 086 6486006
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 สิงหาคม ที่ห้องประชุม 1 อาคารสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จ.นครราชสีมา ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี มทส. พร้อม ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช ประธานที่ปรึกษา บริษัท กัญราชา จำกัด และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลลาดพร้าว หรือ LPH และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามความร่วมมือการพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมทำการวิจัยการปลูก การพัฒนาพันธุ์
การนำกัญชาไปใช้เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมและการใช้ทางการแพทย์ โดยส่วนหนึ่งมอบให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และคืนผลผลิตกลับไปให้วิสาหกิจชุมสร้างให้เกิดรายได้แก่สมาชิก ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ มทส.ได้กำหนดให้ดำเนินโครงการควบคู่กับผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภายใต้นโยบายการเปิดกว้างให้เกิดความร่วมมือการพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้หลักเกณฑ์ Sand Box โดยเป็นนวัตกรรมทางสังคม ภายใต้รูปแบบการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ดร.หนึ่ง คณบดี สน.วิชาเทคโนโลยี มทส. เปิดเผยว่า เป้าหมายสำคัญคือผลผลิตที่เกิดจากความร่วมมือกันสร้างพื้นที่การพัฒนาเชิงธุรกิจหรือ Sand Box ให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมกิจการ Stat Up ควบคู่กันไป ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ใน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแปลงฟาร์มใหญ่ ขนาดพื้นที่ 20 ไร่ และ รูปแบบแปลงฟาร์ม วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กต้นแบบให้กับชุมชน สังคม ผู้ประกอบการในการนำไปพัฒนาธุรกิจผลิตพืชเศรษฐกิจใหม่ได้มีคุณภาพและภายให้ทีมที่ปรึกษาของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. และ ศูนย์ IC ในการผลิตพืชคุณภาพที่ดีตามหลักเกณฑ์ GAP

ศาตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด นักวิชาการปฏิบัติที่มีควานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดูแลโครงการผลผลิตจากแปลงฟาร์มกัญชา มทส. ผลิตกัญชาเชิงคุณภาพ กล่าวว่า มทส.รับมอบหมายจากกรมวิชาการเกษตรให้นำองค์ความรู้และการสร้างต้นกล้าพันธุ์ที่ มทส.พัฒนาขึ้น สำหรับถ่ายทอดไปสู่แปลงวิจัยทั่วประเทศ โดยนำพันธุ์กัญชงหรือเฮมพ์ สายพันธุ์ต่างประเทศ มาศึกษาวิจัยและพัฒนาแม่พันธุ์จนเกิดเป็นสายพันธุ์ไฮบริตจ์ “ชาล็อต แองเจิล” ขณะนี้ มทส.ได้ครอบครองสายพันธุ์กัญชงหรือ เฮมพ์ประมาณ 10 สายพันธุ์ และได้พัฒนาพันธุ์รวมทั้งขึ้นทะเบียนสายพันธุ์กัญชาไทย “ฝอยทอง สุรนารี 1” เหมาะกับการปลูกในท้องถิ่นให้แข็งแรง เติบโตเร็ว ต้านทานโรคได้ดีและให้ปริมาณสารสำคัญ CBD สูง

โดยกำหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มุ่งสร้างนิเวศของกัญชาและกัญชงที่สามารถตอบโจทย์ให้กับภาคการผลิตและบริการตลอดจนห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่แห่งคุณค่า หรือ Supply Chain และ Value Chain เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ Real Sector โดย มพส.กำหนดบทบาทตัวเองในการสร้างานวิจัยและพัฒนา การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากการต่อยอดงานวิจัย เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสร้างมูลค่าทางธุรกิจและให้การสนับสนุนผลผลิตเพื่อนำไปใช้ทางการแพพย์ การรักษาผู้ป่วยและการส่งเสริมให้ผู้ที่มีใบวิชาชีพได้วัตถุดิบกัญชาและกัญชง คุณภาพของ มทส, ไปปรุงใช้รักษาผู้ป่วยเฉพาะราย ซึ่งมีความปลอดภัยสูง โดยปลอดจากสารปนเปื้อนโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง

ทั้งนี้ “คลินิกกัญชาทางการแพทย์” โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ใบอนุญาตและสามารถสกัดสารจากกัญชาและกัญชงได้ในเกณฑ์มาตรฐานและนำไปใช้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆ หลายรายการและบางรายการกำลังขอขึ้นทะเบียน อย. ขณะนี้กำลังยกระดับให้เป็นโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP ในอนาคต มทส.สามารถผลิตสารสกัดมูลค่าสูงที่ตลาดต้องการและสามารถเทียบมาตรฐานสำหรับการส่งออกได้ คือการส่งออกสารสกัด THC และ CBD ในรูปแบบ Isolate ที่ตลาดโลกมีความต้องการสูง

แสดงความคิดเห็น